Reštaurovanie na banskoštiavnickej Kalvárii v roku 2023
|

Reštaurovanie na banskoštiavnickej Kalvárii v roku 2023

Reštaurovanie v komplexe barokovej Kalvárie na vrchu Scharffenberg pokračovalo aj v roku 2023. Reštaurátorské práce sa sústredili už len na interiér Stredného kostola, konkrétne na postupné prinavrátenie pôvodnej barokovej fresky od majstra rakúskeho pôvodu Antona Schmidta. Na Hornom kostole pribudla na priečelí ďalšia socha v komplexe reprezentatívneho predstupeného vstupného portálu. V predchádzajúcich niekoľkých etapách boli fresky v Strednom kostole (pozostáva z kruhovej…

Kaplnka Boží hrob
|

Kaplnka Boží hrob

Kaplnka “Boží hrob” je najmenej známym objektom na Kalvárii. V imitácii jaskyne sa nachádzal oltár so svätostánkom a Kristovo telo. Devastácia tohto objektu sa datuje ešte do 2. svetovej vojny. Fresky boli z veľkej časti zničené a zvyšok pretretý na bielo. Z oltára zostalo len torzo, podobne ako z Kristovho tela. Objekt bol v r….

Práce na Kalvárii pokračujú aj počas súčasnej situácie
|

Práce na Kalvárii pokračujú aj počas súčasnej situácie

Počas posledných týždňov život na Kalvárii postupne utíchol. Návštevníci chodia len sporadicky a obmedzil sa aj náboženský život. Je však dôležité, aby bola Kalvária pekná, aj keď sa život na nej obnoví. Preto aj počas súčasnej krízy pokračujeme v prácach. V už minulý rok začatých prác na reštaurovaní fresiek Stredného kostola pokračuje reštaurátor Mgr. art….

Reštaurovanie fresiek v kostole Sväté schody a kaplnke Boží hrob
|

Reštaurovanie fresiek v kostole Sväté schody a kaplnke Boží hrob

S obnovou kostola Sväté schody sme začali v roku 2018. Bola obnovená najmä jeho vonkajšia fasáda a strechy. V rokoch 2019 – 21 budú ešte prebiehať práce na reštaurovaní jeho interiéru, a to najmä jeho rozsiahlej freskovej výzdoby. Taktiež bude obnovený jeho vstupné predpolia a oltár, aby mohol začať plniť svoj pôvodný účel. Je to…

Pribudli nové úseky zábradlia a opravených chodníkov

Pribudli nové úseky zábradlia a opravených chodníkov

Tento rok sme sa sústredili na bezpečnosť návštevníkov. Vlani navštívilo Kalváriu 72.000 ľudí, tento rok sme už toto číslo prekročili v auguste. Pribudlo 210 m masívneho dubového zábradlia, zrekonštruovali sme 40m veľkých oporných múrov po haváriách. Do konca sezóny sa stihlo opraviť vyše 150 m chodníkov. Tie dláždime pôvodným bazaltom, z ktorého je celý kopec….

Reštaurovanie sochy Ukrižovaného Krista a 2 lotrov
|

Reštaurovanie sochy Ukrižovaného Krista a 2 lotrov

Keďže sa systematicky pripravujeme na otvorenie a sprístupnenie Horného kostola v roku 2018, pokračujeme aj s reštaurovaním trojice zachovaných barokových sôch ukrižovaných na Golgote. Podarilo sa zreštaurovať dve z nich, sochy lotrov, ukrižovaných spolu s Ježišom. Sochy, z pôvodne oveľa bohatšieho oltárneho výjavu na Golgote, boli zatiaľ deponované v priestoroch Starého zámku v rámci výstavy „Kalvária v azyle“. Momentálne prebieha reštaurovanie sochy Ukrižovaného…

Oprava chodníkov a zábradlia
|

Oprava chodníkov a zábradlia

Chodníky v areáli kalvárie sa vplyvom počasia a vysokej návštevnosti dostali na viacerých úsekoch do nepriaznivého stavu, čím sa znížila bezpečnosť návštevníkov. Postupne opravujeme všetky poškodené úseky. V tomto roku sme sa zamerali na najviac poškodenú časť, medzi kaplnkou č. 18 a Ecce Homo. Zdá sa, že s pomocou novej technológie – zmiešania piesku, zeminy a cementu, sa podarilo vyriešiť dlho…

Sadíme lipy
|

Sadíme lipy

Prvé roky sme na Kalvárii zápasili s prerastenou vegetáciou, ktorá miestami vrastala do kostolov. Storočné lipy ošetrujeme, no niektoré nám umierajú pred očami. Z ich dutých kmeňov sme aspoň vyrobili detskú preliezačku. Najväčšia makačka je vyťahovanie koreňov, aby sme mohli sadiť na to isté miesto. Teraz konečne sadíme, máme 10 nových lipiek, ktoré intenzívne polievame,…