Vyhliadka z veže Horného kostola poskytuje nádherné výhľady na mesto Banská Štiavnica a okolitú prírodu. Okrem toho si návštevník vo vstupnej miestnosti môže pozrieť tzv. lapidárium, kde sú zhromaždené artefakty z minulosti Kalvárie. Tieto predmety ako napr. úlomky sôch, kamenných či drevených umeleckých diel už nebolo možné zreštaurovať, resp. opätovne použiť. V hornej časti veže môže návštevník obdivovať drevený krov zhotovený v čase stavby Kalvárie. Pre lepšiu viditeľnosť i efekt bol krov nasvietený, takže zdola je možné vidieť až do horných častí pod strechou.

Veža Horného kostola. Banskoštiavnická kalvária.

Návštevný poriadok:

Vstupný vchod do veže sa nachádza v zadnej časti kostola. Spravidla býva uzamknutý. Je potrebné, aby si návštevník požičal kľúč v Infocentre alebo v Dolnom kostole. Vstup do veže je spoplatnený sumou 2 € na osobu. Za kľúč sa vyberá zálohový poplatok 10 €, ktorý sa návštevníkovi vráti pri odovzdaní kľúča.