Veža Horného kostola

Vyhliadka z veže Horného kostola poskytuje nádherné výhľady na mesto Banská Štiavnica a okolitú prírodu. Okrem toho si návštevník vo vstupnej miestnosti môže pozrieť tzv. lapidárium, kde sú zhromaždené artefakty z minulosti Kalvárie. Tieto predmety ako napr. úlomky sôch, kamenných či drevených umeleckých diel už nebolo možné zreštaurovať, resp. opätovne použiť.

Na 2. poschodí veže sa nachádza miniexpozícia venovaná obdobiam svetových vojen, ktoré vážne zasiahli do života Kalvárie. Sú tu inštalované infotabule, ktoré rozprávajú o bojoch v roku 1919 a 1945. Vystavených je tu niekoľko predmetov z tých dôb (meč, náboje, granát), ktoré sa našli na Kalvárii a v jej blízkosti. Na okenných parapetách sa nachádzajú panoramatické mapy s názvami dôležitých bodov na obzore. Obdivovať možno aj drevený krov zhotovený v čase stavby Kalvárie. Pre lepšiu viditeľnosť i efekt bol krov nasvietený, takže zdola je možné vidieť až do horných častí pod strechou.

Veža Horného kostola. Banskoštiavnická kalvária.

Návštevný poriadok:

Vstupný vchod do veže sa nachádza v zadnej časti kostola. Spravidla býva uzamknutý. Je potrebné, aby si návštevník požičal kľúč v Infocentre alebo v Dolnom kostole. Vstup do veže je spoplatnený sumou 2 € na osobu. Za kľúč sa vyberá zálohový poplatok 10 €, ktorý sa návštevníkovi vráti pri odovzdaní kľúča.