Väčšina originálnych reliéfov, ktoré sa z Kalvárie zachovali, boli umiestnené v depozitári na Starom Zámku v Banskej Štiavnici. Je to z dôvodu ochrany pred vandalizmom, ale aj ochrany pred vplyvmi počasia. Tento depozitár dostal názov „Kalvária v azyle.