Expozícia “Kalvária v azyle”

Expozícia “Kalvária v azyle” označuje výstavu originálnych reliéfov banskoštiavnickej Kalvárie. Nachádza sa na Starom Zámku v Banskej Štiavnici. Otvorená bola 29. septembra 2007 v citadele Starého zámku. Stalo sa tak pri príležitosti konania medzinárodného študentského workshopu a kolokvia s názvom “Banskoštiavnická Kalvária – perspektívy revitalizácie”. Jej návštevníci tu majú možnosť uvidieť zachované originály z Kalvárie, ktoré predstavuje 17 vzácnych drevených reliéfov z kaplniek, zobrazenie ukrižovaného Ježiša Krista a dvoch lotrov podľa originálu, 3 sochy z objektu žalára a 3 sochy plačúcich žien z Božieho hrobu.

Reliéfy sa pôvodne nachádzali v jednotlivých kaplnkách Kalvárie. Boli však ohrozené vandalizmom a poveternostnými vplyvmi, najmä nadmernou vlhkosťou. Kvôli tomu im bolo poskytnuté útočisko na Starom Zámku, čo inšpirovalo autorov výstavy k jej výstižnému pomenovaniu „Kalvária v azyle“.

Každý z vystavených exponátov je zároveň doplnený malou mapkou s označením kaplnky, v ktorej bol exponát pôvodne umiestnený.

Samotná inštalácia výstavy však vôbec nebola jednoduchou záležitosťou. Od prvotnej odbornej analýzy pamiatok cez ich bezpečný prevoz do priestorov zámku (každý kus prenášalo 8 chlapov), až po ich odborné fixovanie či osvetlenie môžeme hovoriť o množstve hodín odpracovaných expertmi a nadšenými dobrovoľníkmi, ktorí bez nároku na odmenu prispeli k záchrane tak vzácneho a nevídaného umeleckého diela, začo im patrí veľká vďaka. Rovnako je namieste poďakovať približne trom štvrtinám banskoštiavnických firiem, ktorým rovnako nebol osud ich kalvárie ľahostajný.

Verejnosť môže výstavu navštevovať v čase otváracích hodín Starého zámku.