Dňom 29. septembra 2007 bola v citadele Banskoštiavnického Starého zámku, pri príležitosti konania sa medzinárodného študentského workshopu a kolokvia s názvom “Banskoštiavnická Kalvária – perspektívy revitalizácie”, verejnosti otvorená výstava pomenovaná „Kalvária v azyle“. Jej návštevníci tu majú možnosť uvidieť zachované originály z Kalvárie, ktoré predstavuje 17 vzácnych drevených reliéfov z kaplniek, zobrazenie ukrižovaného Ježiša Krista a dvoch lotrov podľa originálu, 3 sochy z objektu žalára a 3 sochy plačúcich žien z Božieho hrobu.

Sochy pôvodne sa nachádzajúce v jednotlivých kaplnkách Kalvárie, boli žiaľ na mieste svojho určenia výrazne ohrozené vandalizmom či inými vplyvmi alebo nadmernou vlhkosťou v dôsledku zrážkových vôd. Pod vplyvom týchto faktorov im bolo s úmyslom ich záchrany poskytnuté útočisko v jednej z najväčších miestností Starého zámku, čo inšpirovalo autorov výstavy k jej výstižnému pomenovaniu „Kalvária v azyle“.

Každý z vystavených exponátov je zároveň doplnený malou mapkou s označením kaplnky, v ktorej bol exponát pôvodne umiestnený.

Samotná inštalácia výstavy však vôbec nebola jednoduchou záležitosťou. Od prvotnej odbornej analýzy pamiatok, cez ich bezpečný prevoz do priestorov zámku (každý kus prenášalo 8 chlapov), až po ich odborné fixovanie, či osvetlenie, môžme hovoriť o množstve hodín odpracovaných expertmi a nadšenými dobrovoľníkmi, ktorí bez nároku na odmenu prispeli k záchrane tak vzácneho a nevídaného umeleckého diela, začo im patrí veľká vďaka. Rovnako je namieste poďakovať približne trom štvrtinám banskoštiavnických firiem, ktorým rovnako nebol osud ich kalvárie ľahostajný.

Verejnosť môže výstavu navštevovať v čase otváracích hodín Starého zámku, t. j.:

január – apríl:

streda – nedeľa –  8,00 – 16,00

máj – september:

pondelok – nedeľa –  9,00 – 17,00

október – december:

streda – nedeľa –  8,00 – 16,00
Posledný vstup je hodinu pred zatvorením.