Od začiatku rekonštrukcie Kalvárie sa uskutočnilo nespočítateľné množstvo brigád.