Práce a brigády

Od začiatku rekonštrukcie Kalvárie sa uskutočnilo nespočítateľné množstvo brigád.