Filmy o Kalvárii

Historicky najstarší film (r. 1919)

Prvý známy 21-sekundový historický film bez zvuku, ktorý zachytáva oslobodzovacie vojská československých legionárov. Legionári pod vedením generála Josefa Šnejdárka prišli do Banskej Štiavnice v roku 1919 a oslobodili mesto, ktoré obsadili okupantské vojská maďarskej boľševickej vlády. Pri oslobodení padol vojak František Brož, ktorý je pochovaný v blízkosti Dolného kostola.

Dokumentárny film z roku 2016

Otvorenie Infocentra 29.7.2016

Dokumentárny film z roku 2018