Kaplnka Božieho hrobu
|

Kaplnka Boží hrob

Kaplnka “Boží hrob” je najmenej známym objektom na Kalvárii. V imitácii jaskyne sa nachádzal oltár so svätostánkom a Kristovo telo. Devastácia tohto objektu sa datuje ešte do 2. svetovej vojny. Fresky boli z veľkej časti zničené a zvyšok pretretý na bielo. Z oltára zostalo len torzo, podobne ako z Kristovho tela. Objekt bol v r. 2018 obnovený zvonka, obnova interiéru sa aktuálne dostáva do finále.