Liturgia

V septembri 2019 vyhlásil banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec Kalváriu za diecézne pútnické miesto. V súčasnosti sa počas roka na Kalvárii pravidelne slúžia sväté omše počas sviatku Povýšenia svätého Kríža (14. september). Tento sviatok, resp. najbližšia nedeľa k tomuto dňu, je zároveň hlavná Kalvárska púť, kedy sa na amfiteátri nad Dolným kostolom stretne zvyčajne niekoľko stoviek veriacich. Okrem Kalvárskej púte slúžia kňazi z farnosti Banská Štiavnica aj ďalšie sv. omše pri rôznych príležitostiach. Duchovný program si môžete pozrieť na tejto stránke.

Okrem toho slúžia počas roka sv. omše aj kňazi z iných regiónov v doprovode skupinky pútnikov. Ročne ich býva približne 25-30. Nakoľko Dolný kostol je plne vybavený k sláveniu sv. omše (s výnimkou organu), okrem kňaza (potrebné si zabezpečiť) a konzultácie s nami, nie je potrebné nič iné. Prosíme pútnikov a veriacich, aby v prípade záujmu o slávenie sv. omše vopred kontaktovali farský úrad v Banskej Štiavnici. 

Prevažne cez pôstne obdobie veriaci z farnosti Banská Štiavnica, ale aj z iných regiónov, organizujú krížové cesty. Informácie o sv. omšiach vo farnosti Banská Štiavnica nájdete tiež na stránke www.banskastiavnica.fara.sk