Kalvársky fond

Vznik kalvárskeho fondu

Občianske združenie Kalvársky fond vzniklo z iniciatívy miestnych organizácií – Spolku Banskej Štiavnice ´91, Nadácie Baden-Powella a Slovenského Banského múzea za účasti vlastníkov Kalvárskeho komplexu – Rímskokatolíckej cirkvi, mesta Banská Štiavnica a Štátnych lesov SR . Združenie bolo zaregistrované dňa 17. 1. 2008. Svojim vznikom a poslaním tak nadviazal na činnosť rovnomenného spolku, ktorý sa staral o údržbu celého komplexu od dokončenia Kalvárie v roku 1751 až po jeho rozpustenie komunistickým režimom v roku 1951.

Ciele a poslanie

Poslaním Kalvárskeho fondu je celková obnova Banskoštiavnickej kalvárie so snahou interpretovať umenie vysokej umeleckej kvality z obdobia 18. storočia a tiež zabezpečiť budúce využitie komplexu Kalvárie. Keďže sa v súčasnosti nedá predpokladať jej niekdajšie masívne religiózne využitie, popri zachovaní duchovného rozmeru je zámerom vytvárať podmienky aj pre rekreačné a náučno-vzdelávacie využitie areálu.

Projektový tím

Projekt záchrany a obnovy Banskoštiavnickej kalvárie je mimoriadne náročný na finančné zabezpečenie, logistiku pri obnove ako aj manažmentu ďalšej ochrany a prezentácie pamiatky. Od začiatku až do súčasnosti za realizáciou projektu stoja ľudia, ktorí majú bohaté skúsenosti s projektmi podobnej náročnosti:

Predseda Kalvarskeho fondu Martin Macharik

Mgr. Martin Macharik – predseda

Bol 7 rokov riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu (projekty spolu za 150 mil. Sk), koordinátor Fondu Solidarity EÚ pre pomoc Vysokým Tatrám v sume 220 mil. Sk (Úrad vlády SR), realizácia obnovy renesančného meštianskeho domu v Banskej Štiavnici, líder najväčšej mobilizácie dobrovoľníkov v histórii SR (záplavy v ČR, kalamita v Tatrách).
V projekte má na starosti celkovú koordináciu projektu, fundraising, sledovanie čerpania získaných zdrojov, zapájanie verejnosti a dobrovoľníkov a PR projektu a stavebný dohľad.

Ing. arch. Katarína Vošková – podpredsedkyňa

podpredsedkyna Kalvarskeho fondu Katarina Voskova

Pracovala 9 rokov ako riaditeľka Pamiatkového úradu v Banskej Štiavnici, v súčasnosti pôsobí ako vedeckovýskumná pracovníčka na Fakulte architektúry STU. Bola hlavnou iniciátorkou zápisu Banskoštiavnickej kalvárie na zoznam „100 najohrozenejších pamiatok sveta“. Každé dva roky ho zostavuje americká nadácia World Monuments Fund z USA. Katarína Vošková spracovala projekt pre získanie finančného daru od tohto fondu na reštaurovanie ohrozených fresiek Kalvárie. V projekte zabezpečuje spoluprácu s medzinárodnými organizáciami, koordináciu a dohľad nad výskumnými a projektovými architektonickými riešeniami a celkovou pamiatkovou obnovou.

Mgr. Ing. František Belohorec

Abslovent Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene a Fakulty práva Janka Jesenského v Sládkovičove. V Kalvárskom fonde pacuje od roku 2014.  Zabezpečuje najmä rôzne administratívne činnosti, manažment menších projektov a taktiež pomoc pri pravidelnej údržbe areálu kalvárie.