Na Zelený štvrtok 14.4.2022 bude v Dolnom kostole (kaplnka Poslednej večere) nočné bdenie od 20:00.

Na Veľký piatok 15.4.2022 bude o 9:00 krížová cesta na Kalvárii.