Z dôvodu pandémie sa verejné liturgické slávenia na Kalvárii nekonajú.