|

Oprava chodníkov a zábradlia

Chodníky v areáli kalvárie sa vplyvom počasia a vysokej návštevnosti dostali na viacerých úsekoch do nepriaznivého stavu, čím sa znížila bezpečnosť návštevníkov. Postupne opravujeme všetky poškodené úseky. V tomto roku sme sa zamerali na najviac poškodenú časť, medzi kaplnkou č. 18 a Ecce Homo. Zdá sa, že s pomocou novej technológie – zmiešania piesku, zeminy a cementu, sa podarilo vyriešiť dlho pretrvávajúci problém s rýchlou eróziou podkladu. Pri prácach sa myslelo aj na budovanie odvodňovacích žľabov. V tejto časti bola doplnená aj časť dreveného zábradlia.

V celej dĺžke sa opravovala aj príjazdová cesta medzi Stredným a Horným kostolom, položilo sa 4 ks podbetónovaných odvodňovacích dubových odrážok.

Úpravami prešla takisto aj časť vstupného chodníka vedúceho od prvej kaplnky k Dolnému kostolu. Podarilo sa komplexne upraviť cca 60m dlhý úsek, vrátane osadenia troch odvodňovacích žľabov. Tieto úpravy sa realizovali aj s finančnou podporou Mesta Banská Štiavnica, ktoré na tento účel poskytlo dotáciu vo výške 1500 €, za čo ďakujeme. Zvyšnú časť chodníka v dĺžke cca 80m plánujeme upraviť v roku 2019.