Európska dobrovoľnícka služba

Jedna z mnohých aktivít ako zachrániť banskoštiavnickú Kalváriu bola Európska dobrovoľnícka služba. Od roku 2010 sa vystriedalo na Kalvárii viacero mladých ľudí z rôznych krajín v rámci programu Erasmus+ (v súčasnosti Európsky zbor solidarity), z ktorého bol pobyt dobrovoľníkov financovaný. Dobrovoľníci sa zapájali do činností, ktoré boli potrebné pre záchranu a prevádzku Kalvárie. Posledný projekt prebiehal od 31.12.2018 do 30.12.2021. Zúčastnilo sa ho 8 mladých ľudí, z toho štyria z Gruzínska, traja z Ukrajiny a jeden z Turecka. Hlavná činnosť pozostávala z dohliadania na expozíciu v Dolnom kostole, predaja drobných pamiatkových predmetov, udržiavanie poriadku v priestoroch Dolného kostola, pomoc pri údržbe areálu Kalvárie, pomocné práce pri Infocentre Kalvárie a v neposlednom rade aj pomoc pri návrhoch architektonických štúdií niektorých objektov.

Európska dobrovoľnícka služba - logo

Nižšie ponúkame niekoľko fotografií z priebehu projektu.