Otvorenie expozície vo veži

Otvorenie expozície vo veži

Dňa 3.6.2024 sme slávnostne otvorili novú expozíciu v severnej veži Horného kostola. Nachádzajú sa tu informačné tabule venované obdobiam svetových vojen, ktoré vážne zasiahli do života Kalvárie. Okrem toho sme tiež nainštalovali miniexpozíciu zbraní, ktoré sa našli na Kalvárii alebo v jej blízkosti. Ďalšia nová atrakcia spočíva v panoramatických mapách, ktoré sa nachádzajú na parapetách….

Otvorenie a požehnanie Stredného kostola

Otvorenie a požehnanie Stredného kostola

Tento kalvársky kostol je známy aj pod názvom Sväté schody. Kostol má dve časti – centrálne a dve bočné schodiská a kaplnku Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie. Schodisko je kópiou schodov, po ktorých kráčal Ježiš Kristus v palácia Pontia Piláta v Jeruzaleme. Originál sa dnes nachádza v Ríme. Pôvodné schody majú 28 stupňov, naše…

Veľká noc 2024 – stráženie Božieho hrobu

Veľká noc 2024 – stráženie Božieho hrobu

Po prvý krát v novodobej histórii Kalvárie sa tento rok uskutoční stráženie Božieho hrobu. Pozývame všetkých záujemcov, aby prišli stráviť chvíľu ticha v kaplnke Božieho hrobu, ktorá sa nachádza za Horným kostolom. Podľa tradície sa stráž Božieho hrobu začína po skončení obradov v deň ukrižovania Ježiša Krista (Veľký piatok) a trvá nepretržite celú noc a…

Liturgické slávenia v roku 2024

Liturgické slávenia v roku 2024

Prinášame vám prehľad liturgických slávení, ktoré sú naplánované na rok 2024. Keďže naša Kalvária je diecéznym pútnickým miestom, pozývame na tieto slávnosti všetkých ľudí z našej diecézy, ale aj všetkých tých, ktorí chcú navštíviť toto miesto nielen ako kultúrnu pamiatku, ale predovšetkým ako priestor pre zamyslenie a načerpanie duchovných síl. Do pozornosti dávame predovšetkým stráženie…

Reštaurovanie na banskoštiavnickej Kalvárii v roku 2023
|

Reštaurovanie na banskoštiavnickej Kalvárii v roku 2023

Reštaurovanie v komplexe barokovej Kalvárie na vrchu Scharffenberg pokračovalo aj v roku 2023. Reštaurátorské práce sa sústredili už len na interiér Stredného kostola, konkrétne na postupné prinavrátenie pôvodnej barokovej fresky od majstra rakúskeho pôvodu Antona Schmidta. Na Hornom kostole pribudla na priečelí ďalšia socha v komplexe reprezentatívneho predstupeného vstupného portálu. V predchádzajúcich niekoľkých etapách boli fresky v Strednom kostole (pozostáva z kruhovej…

Pozvánka na Kalvársku púť

Pozvánka na Kalvársku púť

Pozývame vás na tohtoročnú Kalvársku púť, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.-17. septembra 2023. 14.9.2023 (štvrtok) 17:00 krížová cesta od Dolného kostola k Hornému kostolu18:00 sv. omša – Horný kostol 15.9.2023 (piatok) 9:00 sviatosť zmierenia – okolie amfiteátra9:30 sedembolestný ruženec – amfiteáter10:00 sv. omša – amfiteáter za Dolným kostolom 17.9.2023 (nedeľa) 9:00 sviatosť zmierenia –…