Opravy oporných múrikov na Kalvárii
|

Práce na Kalvárii pokračujú aj počas súčasnej situácie

Počas posledných týždňov život na Kalvárii postupne utíchol. Návštevníci chodia len sporadicky a obmedzil sa aj náboženský život. Je však dôležité, aby bola Kalvária pekná, aj keď sa život na nej obnoví. Preto aj počas súčasnej krízy pokračujeme v prácach.

V už minulý rok začatých prác na reštaurovaní fresiek Stredného kostola pokračuje reštaurátor Mgr. art. Ján Hromada so svojím tímom. Momentálne prebiehajú práce na odkrývaní sekundárnych premalieb a hľadaní pôvodných barokových fresiek, aby bol kostol po ukončení reštaurovania v čo najautentickejšej podobe. Je to mravenčia práca, ale práce postupne napredujú.

Ďalší pracovníci pracujú na kompletnom prebudovaní kamennej podesty pred Stredným kostolom. Tá pôvodná bola značne poškodená najmä koreňmi dvoch starých a chorých líp. Tie bolo treba pred prácami odstrániť, aby ďalej neohrozovali obnovený kostol a mohli sa vykopať korene. Obe boli už v zlom zdravotnom stave. Práce postupujú a veríme, že už v lete bude predpolie kostola hotové a neskôr pribudne aj bezpečnostné zábradlie.

V súčasnej situácii je menej roboty aj v kancelárii. Preto sme zamenili kancelárske stoličky a obrazovky monitorov za montérky a rukavice a pracujeme na ošetrovaní šindľových striešok a fasád kaplniek. Cieľom je ošetriť ochranným náterom všetky kaplnky, aby sa predĺžila ich životnosť. Veľká časť z nich je už natretá a pokračujeme ďalej.

V najbližších týždňoch budeme tiež opravovať ďalší úsek pôvodného kamenného múru medzi kaplnkami 10 a 11. Ten sa vplyvom erózie a mrazu postupne vydúval a tak ako v iných, už opravených úsekoch, hrozil jeho pád. Našťastie máme tím skúsených pracovníkov, ktorí majú už skúsenosti z opravy iných poškodených úsekov.

Veríme, že keď to situácia dovolí, bude pre vás návšteva Kalvárie opäť miestom oddychu a duchovného povzbudenia. Aj keď teraz hromadné podujatia nie sú možné, určite môžete Kalváriu navštíviť individuálne. Pri zachovaní potrebného odstupu vám jej návšteva počas týchto dní určite zlepší náladu.

Kalvária v Banskej Štiavnici