Sprevádzanie

Hoci je areál Kalvárie voľne prístupný individuálnej prehliadke alebo meditácii, ponúkame vám možnosť komentovanej prehliadky. Na výber sú dve možnosti:

Krátky okruh – cca 30 min

  • sprevádzanie len v Infocentre Kalvárie s komentovanou prehliadkou expozície o Kalvárii
Slovenský jazyk:
1,50 € / osoba,  min. 40 €
Anglický, resp. iný jazyk:
3 € / osoba, min. 60 €

Dlhý okruh – cca 60 min

  • komentovaný výstup od Infocentra až po Horný kostol vrátane prehliadky interiérov Dolného a Horného kostola
Slovenský jazyk:
2 € / osoba,  min. 50 €
Anglický, resp. iný jazyk:
3 € / osoba, min. 60 €

V prípade záujmu nás kontaktujte emailom: sprevadzanie@kalvaria.org, prípadne na tel. čísle +421 911 597 851. Poplatok zahŕňa podporu Kalvárie a financovanie sprievodcu.

Kalvársky fond nie je platiteľom DPH.