Obnova

Obnova banskoštiavnickej Kalvárie z posledného obdobia patrí k dôležitým počinom jej ďalšej existencie. V období komunizmu bola akákoľvek aktivita v oblasti rekonštrukcie a údržby cirkevných budov výrazne sťažená totalitnou štátnou mocou. Tá sa nielenže nestarala o Kalváriu ani ako historickú pamiatku, ale kládla aj prekážky pri snahách o jej záchranu. Kalváriu to výrazne poznačilo až do takej miery, že v roku 2007 bola zaradená medzi 100 najohrozenejších kultúrnych pamiatok sveta. Vtedy sa podarilo rozbehnúť rozsiahlu komplexnú obnovu všetkých jej objektov. Táto obnova trvá dodnes. Za účelom obnovy a údržby bol zriadený Kalvársky fond, ktorý síce už pred komunizmom fungoval, no v čase nástupu totalitného systému bol zrušený. Finančné prostriedky na rekonštrukciu pochádzajú od darcov, medzi ktorých patria sponzori, adoptéri kaplniek a sôch, darcovia a ostatní. Prispieť sa dá rôznymi spôsobmi.

Pre ilustráciu uvádzame niekoľko porovnaní objektov Kalvárie pred rekonštrukciou a po nej: