Púte a skupinové návštevy

Hlavná púť na Kalvárii sa koná každoročne na sviatok Povýšenia sv. Kríža (14. septembra), resp. počas víkendu po tomto sviatku. Okrem toho sa na Kalvárii slávia aj iné liturgické slávnosti. Rozpis nájdete aj na našej stránke v sekcii Liturgia.

Skupiny pútnikov môžu prísť aj v inom čase. Areál Kalvárie je voľne prístupný celoročne. Po dohode je možné sprístupniť aj Dolný kostol pre slávenie sv. omše. Tiež je možné poskytnúť sprievodcovské služby.

Príchod autobusom
púte - zastávka pre autobus
Výstupná plocha

Vzhľadom na obmedzené možnosti parkovania je na Ulicu pod Kalváriou zákaz vjazdu autobusov. Na túto ulicu sa dá odbočiť priamo z hlavného cestného prieťahu (cesta I/51), ktorý vedie cez mesto Banská Štiavnica. Hneď po odbočení musí autobus zostať stáť pri výstupnej ploche. Vzdialenosť k Infocentru z tohto miesta je 140 metrov.

Sprievodcovské služby
Sprevádzanie začína v Infocentre

Skupinám radi poskytneme služby sprievodcu. Sprevádzanie začína v Infocentre a potom sa vystupuje na Kalváriu. Záver sprevádzania je v Hornom kostole a zostup dole je individuálny. Sprevádzame školské skupiny, skupiny dospelých a aj skupiny dôchodcov. Dĺžka sprevádzania závisí od rýchlosti výstupu. Pokojným tempom sa to dá absolvovať za približne 1,5 h. Sprevádzanie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

Slávenie sv. omší
Púte - Dolný kostol
Dolný kostol

Sme veľmi radi, keď prídu na Kalváriu pútnici s vlastným kňazom, ktorí chcú sláviť sv. omšu. Na tento účel ponúkame priestory Dolného kostola, v ktorom sa nachádza všetko potrebné okrem organu (liturgické predmety, rúcha, víno, hostie). Je potrebné vopred informovať farský úrad v Banskej Štiavnici na tel. +421 902 465 777. Termín slávenia sv. omše si treba rezervovať emailom: sprevadzanie@kalvaria.org. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na čísle +421 911 597 851.

Iné podujatia

Pokiaľ má niekto záujem o konanie iného podujatia v areáli Kalvárie, treba to konzultovať vopred na našom tel. čísle +421 905 360 307 alebo emailom: kalvaria@kalvaria.org. Žiadame o rešpektovanie charakteru tohto priestoru a tiež zákaz vjazdu motorovým vozidlám vzhľadom na situovanie Kalvárie v Chránenej krajinnej oblasti.