Slovo Kalvária pochádza pochádza z latinčiny a pôvodný význam je „miesto lebiek“ (Calvariae locus). Tak sa podľa Biblie nazývalo miesto, kde ukrižovali Ježiša Krista. Bol to pahorok za múrmi mesta. V aramejčine, ktorou Židia rozprávali v tých časoch, sa to miesto nazývalo Golgota. Ako pripomienky týchto udalostí si kresťania v priebehu dejín budovali rôzne napodobeniny pôvodnej Kalvárie. Zvyčajne sa jedná o nejaký vrch, resp. pahorok, na vrchole ktorého sa nachádza výjav ukrižovania. Cestu hore lemujú tzv. zastavenia, ktoré ilustrujú okolnosti ukrižovania. Sledovanie zastavení a meditácia nad nimi sa nazýva „krížová cesta“. Počet samotných zastavení sa v priebehu dejín líšil. V súčasnosti je stanovený na 14. Zastavenia sú však variabilné, niektoré majú základ v udalostiach, ktoré sú opísané v Biblii, iné zase majú pôvod v kresťanskej tradícii. Štiavnická Kalvária má až 25 zastavení, čo ju robí výnimočnou. Okrem tradičných zastavení tu nájdeme aj sedem kaplniek, ktoré znázorňujú sedem bolestí Panny Márie. Tie pokračujú cestou od Horného kostola smerom dole a tvoria tak záver celého komplexu Kalvárie.

Základné fakty o banskoštiavnickej Kalvárii

Založenie: 14. september 1744

Zakladateľ: jezuita František Perger (v tom čase pôsobil ako kňaz v Banskej Štiavnici)

Posviacka Horného kostola a prvá sv. omša: 14. september 1745

Posviacka celého komplexu Kalvárie: 13. september 1751

Začiatok poslednej veľkej rekonštrukcie: rok 2008 (rekonštrukcia stále pokračuje)

Počet objektov: 23, z toho 3 kostoly, 19 kaplniek a 1 súsošie Ukrižovaného Ježiša a Sedembolestnej Panny Márie

Poradie kaplniek: Prvé tri sú tzv. prípravné. Ďalším objektom je Dolný kostol. Následne sa vystupuje ľavou stranou popri kríži so Sedembolestnou Pannou Máriou k Strednému kostolu. Ďalej kaplnky pokračujú znova ľavou stranou až k Hornému kostolu. Za Horným kostolom sa nachádza kaplnka Božieho hrobu. Kaplnky pokračujú pravou stranou kopca smerom dole popri Strednom kostole a celá krížová cesta končí poslednou kaplnkou v blízkosti Dolného kostola.

Podrobnejšie o histórii Kalvárie sa môžete dočítať na tejto stránke.

Schematické znázornenie:

zakladne-informacie-o-kalvarii-v-Banskej-Stiavnici