Zastavenia – reliéfy

Reliéfy jednotlivých zastavení, ktoré boli vyrobené z dreva, sa v súčasnosti nachádzajú na Starom zámku. Sú takto chránené pred vplyvom počasia a možným poškodením. Na Kalvárii sa nachádzajú len dva originálne reliéfy, ktoré boli vyrobené z kameňa. Jedná sa o zastavenie č. 3 a 24. Na miesta pôvodných drevených reliéfov postupne osádzame ich verné kópie, vyrobené z epoxidu. Na tejto stránke si môžete pozrieť fotografie originálov.