|

Reštaurovanie sochy Ukrižovaného Krista a 2 lotrov

Keďže sa systematicky pripravujeme na otvorenie a sprístupnenie Horného kostola v roku 2018, pokračujeme aj s reštaurovaním trojice zachovaných barokových sôch ukrižovaných na Golgote. Podarilo sa zreštaurovať dve z nich, sochy lotrov, ukrižovaných spolu s Ježišom. Sochy, z pôvodne oveľa bohatšieho oltárneho výjavu na Golgote, boli zatiaľ deponované v priestoroch Starého zámku v rámci výstavy „Kalvária v azyle“. Momentálne prebieha reštaurovanie sochy Ukrižovaného Krista.

Reštaurátorské práce na soche lotra Gesmas a Dismas pozostávali z upevnenia polychrómie, očistenie sek. vrstiev,  lepeniapolámaných častí, dotvorenia chýbajúcich častí, fumigácia sôch, tmelenie, kriedovanie a záverečná farebná úprava. Kvôli potrebnému výskumu a príprave prác bolo na sochách uskutočnené aj röngenové snímkovanie.