|

Reštaurovanie fresiek v kostole Sväté schody a kaplnke Boží hrob

S obnovou kostola Sväté schody sme začali v roku 2018. Bola obnovená najmä jeho vonkajšia fasáda a strechy. V rokoch 2019 – 21 budú ešte prebiehať práce na reštaurovaní jeho interiéru, a to najmä jeho rozsiahlej freskovej výzdoby. Taktiež bude obnovený jeho vstupné predpolia a oltár, aby mohol začať plniť svoj pôvodný účel. Je to zároveň jediný objekt Kalvárie, kde sa zachovali aj fragmenty pôvodnej vonkajšej výmaľby fasád. V roku 2019 práce na jeho obnove pokračovali reštaurovaním bočných fasád koridorov a jeho interiérových fresiek.

Rovnako prebehla prvá etapa reštaurovania fresiek v kaplnke Boží hrob – celoplošný odkryv od sekundárnych premalieb. V minulosti bol interiér celoplošne premaľovaný vápenným náterom, preto bolo práce nutné začať jeho odkryvom, aby v ďalších rokoch mohla byť dokončená obnova aj tejto kaplnky.

Reštaurovanie fresiek v oboch objektoch prebieha pod vedením pána reštaurátora Mgr. art. Jána Hromadu, ArtD.. Práce boli v roku 2019 realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.