Sadíme lipy
|

Sadíme lipy

Prvé roky sme na Kalvárii zápasili s prerastenou vegetáciou, ktorá miestami vrastala do kostolov. Storočné lipy ošetrujeme, no niektoré nám umierajú pred očami. Z ich dutých kmeňov sme aspoň vyrobili detskú preliezačku. Najväčšia makačka je vyťahovanie koreňov, aby sme mohli sadiť na to isté miesto. Teraz konečne sadíme, máme 10 nových lipiek, ktoré intenzívne polievame,…

Obnova Horného kostola postupuje
|

Obnova Horného kostola postupuje

Pokračujeme v obnove Horného kostola. Portál bol obnovený už v minulom roku, teraz sú najviac viditeľné práce na omietkach. Pracovať na najvyššom poschodí lešenia je dosť dramatický zážitok, najmä kvôli vetru, ktorý takmer neustále na kalvárii fúka. Pod cementovými omietkami našiel reštaurátor Janko Hromada zvyšky pôvodných malieb (slnečné hodiny). Práce pokračujú aj na freskách v…

Portál Horného kostola je bohatší o kartušu
|

Portál Horného kostola je bohatší o kartušu

Takmer 400 kg vážiaca replika pôvodnej kartuše s nápisom „Jesus Meine Liebe ist GeCreutziget“ bola 23. augusta 2017 za pomoci 3 reštaurátorov a špeciálneho zdvíhacieho mechanizmu inštalovaná nad portál Horného kostola. Prípravy na upevnenie trvali niekoľko hodín a samotné zdvíhanie kartuše do výšky 6 metrov dalo veru zabrať. Je ťažko predstaviteľné ako si v čase výstavby Kalvárie,…

Rok 2016 na Kalvárii bol bohatý na udalosti
|

Rok 2016 na Kalvárii bol bohatý na udalosti

Rok 2016 bol deviatym rokom rekonštrukčných prác na Kalvárii. Bol to rok, kedy opäť rástla návštevnosť – expozíciu navštívilo vyše 23.000 ľudí a celkovo areál najmenej 55.000 návštevníkov. Vzhľadom na stále sa zvyšujúcu  návštevnosť sme v roku 2015 zakúpili areál bývalých mestských lesov, ktorý sme v prvom polroku 2016 komplexne prestavali na nové Návštevnícke centrum Kalvárie….

V bočných kaplnkách Dolného kostola boli inštalované nové sochy
|

V bočných kaplnkách Dolného kostola boli inštalované nové sochy

Socha Márie Magdalény v kaplnke Bolestného srdca Panny Márie bola v minulosti odcudzená, alebo zničená. V roku 2011 a 2012 bol spracovaný prieskum a zozbieraná fotodokumentácia a na základe tohto podkladu bolo možné vytvoriť autorskú kópiu sochy. Podobne ako socha Márie Magdalény, aj socha ležiaceho Krista v kaplnke Božského srdca bola v minulosti buď odcudzená,…

Druhá etapa obnovy Ecce Homo
|

Druhá etapa obnovy Ecce Homo

V druhej etape reštaurovania bolo potrebné vykonať statické zabezpečenie celého objektu. Prvej etape boli odstránené cementové omietky a boli spevnené časti, ktoré hrozili svojvoľným rozpadom. Bolo vykonané odsolenie a osadené nové vstupné dvere. Po odstránení cementových vrstiev sa ukázalo, že stavbe je vďaka zubu času ale aj vďaka svojej subtílnej konštrukcii v tak narušenom stave,…

Obnova zvona v južnej veži Dolného kostola
|

Obnova zvona v južnej veži Dolného kostola

Zo všetkých zvonov Kalvárie sa zachoval jediný, asi 300 kg zvon v južnej veži Dolného kostola, s vročením 1921. Bol to zrejme jediný zvon, ktorý bol obnovený po zabavení na vojenské účely počas 1. svetovej vojny. V roku 2014 sme opravili jeho mechanické časti, nahradili chýbajúce srdce a celkovo sfunkčnili.