|

Obnova Horného kostola postupuje

Pokračujeme v obnove Horného kostola. Portál bol obnovený už v minulom roku, teraz sú najviac viditeľné práce na omietkach. Pracovať na najvyššom poschodí lešenia je dosť dramatický zážitok, najmä kvôli vetru, ktorý takmer neustále na kalvárii fúka.

Pod cementovými omietkami našiel reštaurátor Janko Hromada zvyšky pôvodných malieb (slnečné hodiny). Práce pokračujú aj na freskách v interiéri, obnovujú sa kríže a medailóny, ktoré takisto patria k výzdobe kostola.

Kostol by sme mali dokončiť už v októbri 2018, preto vám budeme vďační za akúkoľkvek pomoc.