|

Rok 2016 na Kalvárii bol bohatý na udalosti

Rok 2016 bol deviatym rokom rekonštrukčných prác na Kalvárii. Bol to rok, kedy opäť rástla návštevnosť – expozíciu navštívilo vyše 23.000 ľudí a celkovo areál najmenej 55.000 návštevníkov.

Vzhľadom na stále sa zvyšujúcu  návštevnosť sme v roku 2015 zakúpili areál bývalých mestských lesov, ktorý sme v prvom polroku 2016 komplexne prestavali na nové Návštevnícke centrum Kalvárie. Od 1. 8. takto Kalvária získala novú expozíciu, rozšírenú o tému „Jezuiti v Štiavnici“, prednáškovú miestnosť, obchodík, reštauráciu, veľkú záhradu a 25 parkovacích miest.

Významnou udalosťou bolo ukončenie obnovy najväčšej kaplnky „Žalár“ – Ecce Homo, ktorá bola náročná kvôli zlej statickej situácii a tiež vďaka vzdialenosti objektu od prístupovej cesty. Postupne boli premodelované všetky kamenné a štukové súčasti, vymenená strecha a časť krovu, zreštaurované vnútorné omietky a výmaľba, kompletne zreštaurovaná vonkajšia fasáda, vykonala sa sanácia vlhkosti, reštaurovanie podláh, vstupných dverí a mreží, takisto dverí na druhé poschodie a upravené bolo tiež okolie kaplnky. Ukončili sme tiež obnovu ďalších 2 kaplniek a dve ďalšie kaplnky sa začali reštaurovať.

V roku 2016 sme tretím rokom reštaurovali veľkú fresku v Hornom kostole. Práce realizuje autorský kolektív pod vedením Mgr. Art. Jána Hromadu. Významnou historickou udalosťou bola návšteva prezidenta SR Andreja Kisku.

V marci 2016 sme zapožičali 3 originály reliéfov z kaplniek na výstavu  „Restituzioni“  v Gallery of Italia v Miláne, kde sa naše originály ocitli v spoločnosti významných umeleckých diel (od rímskych pamiatok po Caravagga). Prevoz a vývoz týchto diel bola mimoriadna logistická a administratívna skúška.

Opäť sa začiatkom mája, na sviatok nájdenia sv. Kríža sv. Helenou podarila zorganizovať kedysi pravidelná omša za hojnej účasti veriacich – prvýkrát bola táto tradícia obnovená v roku 2012 a stáva sa z toho už pravidelné cirkevné podujatie, ktorým sa aj otvára sezóna na Kalvárii.

Počas celého leta a mimo sezóny cez víkendy bola pre návštevníkov otvorená expozícia o Kalvárii v Dolnom kostole. Tu patrí vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa o kalváriu starajú vďaka ročnému projektu z programu EÚ Erasmus+.

Za rok 2016 by sme radi poďakovali všetkým, kto sa na Kalvárii s rekonštrukciou podieľali. Vďaka ich úsiliu a nezanedbateľnej pravidelnej podpore Nadácie VÚB, Stredoslovenskej energetike a ďalších podporovateľov veríme, že aj v roku 2017 budeme môcť posunúť práce ďalej.