|

Druhá etapa obnovy Ecce Homo

V druhej etape reštaurovania bolo potrebné vykonať statické zabezpečenie celého objektu. Prvej etape boli odstránené cementové omietky a boli spevnené časti, ktoré hrozili svojvoľným rozpadom. Bolo vykonané odsolenie a osadené nové vstupné dvere. Po odstránení cementových vrstiev sa ukázalo, že stavbe je vďaka zubu času ale aj vďaka svojej subtílnej konštrukcii v tak narušenom stave, že hrozí jej zrútenie. Z tohto dôvodu bol na základe statického projektu osadené špeciálne kompozitné statické stužovacie tyče, ktoré boli zafrézované do nosných častí.