|

V bočných kaplnkách Dolného kostola boli inštalované nové sochy

Socha Márie Magdalény v kaplnke Bolestného srdca Panny Márie bola v minulosti odcudzená, alebo zničená. V roku 2011 a 2012 bol spracovaný prieskum a zozbieraná fotodokumentácia a na základe tohto podkladu bolo možné vytvoriť autorskú kópiu sochy.

Podobne ako socha Márie Magdalény, aj socha ležiaceho Krista v kaplnke Božského srdca bola v minulosti buď odcudzená, alebo zničená. V rokoch 2010 a 2012 prebehlo skúmanie fotografických archívnych podkladov a návrh na vytvorenie autorskej kópie diela.

Kópie realizoval Mrg. Art. Ján Fečo. Dokončené boli začiatkom roka 2013 a sochy boli inštalovaná na svoje pôvodné miesto.