|

Obnova zvona v južnej veži Dolného kostola

Zo všetkých zvonov Kalvárie sa zachoval jediný, asi 300 kg zvon v južnej veži Dolného kostola, s vročením 1921. Bol to zrejme jediný zvon, ktorý bol obnovený po zabavení na vojenské účely počas 1. svetovej vojny. V roku 2014 sme opravili jeho mechanické časti, nahradili chýbajúce srdce a celkovo sfunkčnili.