Veľká noc 2024 – stráženie Božieho hrobu

Po prvý krát v novodobej histórii Kalvárie sa tento rok uskutoční stráženie Božieho hrobu. Pozývame všetkých záujemcov, aby prišli stráviť chvíľu ticha v kaplnke Božieho hrobu, ktorá sa nachádza za Horným kostolom. Podľa tradície sa stráž Božieho hrobu začína po skončení obradov v deň ukrižovania Ježiša Krista (Veľký piatok) a trvá nepretržite celú noc a celý nasledujúci deň (Biela sobota) až do večera do začiatku slávenia obradov zmŕtvychvstania (Veľkonočná vigília). Má to slúžiť ako pripomienka toho, že Ježišovo mŕtve telo bolo uložené do hrobu, kde zotrvalo, kým Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.

Celý čas stráženia sme rozdelili do hodinových časových úsekov, kde sa môžu záujemcovia zapísať prostredníctvom formuláru na tejto stránke. Čas, ktorý budú tráviť pri strážení, je možné využiť na osobnú tichú modlitbu, čítanie Biblie alebo duchovnej literatúry. Kaplnka Božieho hrobu je pomerne veľká, zmestí sa do nej pohodlne dvadsať ľudí. Prichystané budú stoličky. Vonku bude horieť oheň. Pomodliť sa môžu prísť aj tí, ktorí nebudú vopred zapísaní.