Otvorenie expozície vo veži

Dňa 3.6.2024 sme slávnostne otvorili novú expozíciu v severnej veži Horného kostola. Nachádzajú sa tu informačné tabule venované obdobiam svetových vojen, ktoré vážne zasiahli do života Kalvárie. Okrem toho sme tiež nainštalovali miniexpozíciu zbraní, ktoré sa našli na Kalvárii alebo v jej blízkosti. Ďalšia nová atrakcia spočíva v panoramatických mapách, ktoré sa nachádzajú na parapetách. Mapy obsahujú obrysy obzoru a názvy najdôležitejších bodov. Návštevník sa okrem iného dozvie, že z Kalvárie sa za dobrej viditeľnosti dajú vidieť Martinské hole, Veľká Fatra, Nízke Tatry či dokonca Gerlachovský štít.

Zároveň sme pred kostolom inštalovali aj ďalekohľad, cez ktorý je možné si detailne prehliadnuť okolie.

Otvorenie expozície a inštaláciu jednotlivých prvkov podporilo Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica, Rozvojová agentúra BBSK, mesto Banská Štiavnica, ako aj Rímskokatolícka farnosť Banská Štiavnica.