Otvorenie a požehnanie Stredného kostola

Tento kalvársky kostol je známy aj pod názvom Sväté schody. Kostol má dve časti – centrálne a dve bočné schodiská a kaplnku Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie.

Schodisko je kópiou schodov, po ktorých kráčal Ježiš Kristus v palácia Pontia Piláta v Jeruzaleme. Originál sa dnes nachádza v Ríme. Pôvodné schody majú 28 stupňov, naše štiavnické až 34.

Náš Stredný kostol prešiel hlavnou etapou obnovy v rokoch 2017-2018, následne sa začala obnova vnútorných malieb. Tá sa z dôvodov nových nálezov a nedostatku financií predĺžila z troch rokov na päť, nakoniec sa práce podarilo ukončiť. Niektoré časti kostola, hlavne malieb boli v takom zlom alebo zmenenom stave, že niekoľko rokov trvalo, kým reštaurátori prišli na to, čo tam bolo pôvodne vyobrazené. Renováciou prešli aj samotné drevené schody, ktoré boli z vnútornej strany drevených stupňov úplne vyžraté drevokazným hmyzom.

S radosťou sme preto mohli vo štvrtok 23. mája 2024 pozvať verejnosť na otvorenie a požehnanie Stredného kostola. O 18:00 sa začala slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bol vdp. Michal Baláž, farár farnosti Svätý Anton. Spolu s ním omšu koncelebrovali pán dekan Norbert Durdík a pán kaplán Dominik Kučera.