Rekonštrukcia Kalvárie

Posledná komplexná rekonštrukcia Kalvárie začala v roku 2008. Na tejto stránke vám ponúkame súhrn článkov, ktoré dokumentujú priebeh prác. Posledné stavebné práce boli dokončené v roku 2023. Reštaurovanie umeleckej výzdoby prebieha ďalej.

Horný kostol pred rekonštrukciou
Horný kostol po rekonštrukcii
1 2 3