Obnova kamenných točitých schodísk a oltárov v kaplnkách Dolného kostola

Kamenné točité schodiská sa nachádzajú v kaplnkách č. 4 a 6 Dolného kostola. Pred začatím reštaurovania fresiek bolo nevyhnutné stabilizovať všetky staticky narušené konštrukcie. Vážne staticky narušené a takmer nefunkčné boli kamenné točité schody vedúce z kaplniek č. 4 a 6 do veží Dolného kostola. Reštaurovaním bol skvalitnený stavebno-technický stav a estetická hodnota historickej konštrukcie schodiska. Oprava statiky schodísk bola podmienkou pre zahájením reštaurovania fresiek v obidvoch kaplnkách Dolného kostola.

Obetné stoly – menzy boli pôvodne obložené drevným obkladom (z 19. stor.). Po odinštalovaní oltárov a obloženia stolov bolo zistené, že murované kamenné obetné stoly s kamennými menzami boli v dezolátnom stave a vyžadovali si odbornú reštaurátorskú záchranu a opravu. Boli realizované reštaurátorské obnovy všetkých troch obetných stolov: v kaplnke č. 4, 5 a 6 Dolného kostola.

Realizácia: 2009

Reštaurátor: Mgr. art. Ján Fečo

Cena reštaurovania: 24.017€ schody a 7000€ menzy

Financovanie: Ministerstvo kultúry SR a VÚB