Podporte nás

Tak ako pri svojom vzniku aj dnes je obnova a údržba Kalvárie hradená hlavne z darov ochotných ľudí. Pomôžte aj vy zachovať naše kultúrne a duchovné dedičstvo.

Banskoštiavnická Kalvária funguje na základe darcovstva, ktoré má rôzne podoby:

2% z daní

Významným zdrojom príjmov sú pre Kalváriu aj 2% z daní právnických aj fyzických osôb. Údaje pre darovanie:

Názov: KALVÁRSKY FOND
Právna forma: Občianske združenie
Antona Pécha 69/2
Banská Štiavnica
96901
IČO: 45019410

Overenie registrácie pre 2% na stránke centrálneho registra

Postup pre zamestnanca:

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. Stiahnite si a vytlačte tlačivo Vyhlásenie o preukázaní podielu dane. Doplňte vypočítanú sumu (2% zo sumy v riadku 24 Daň znížená o daňový bonus“ v Potvrdení o zaplatení dane). Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte najneskôr do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu nájdete TU.

Milodary

Základným a najrozšírenejším spôsobom finančnej podpory cirkevných budov je “vhodenie milodaru” do pokladničiek. Týmto spôsobom mnohí návštevníci prispievajú na obnovu a chod Kalvárie. Pokladničky sa nachádzajú v Infocentre a vo všetkých troch kostoloch.

Verejná zbierka

Vyúčtovanie verejnej zbierky

Verejná zbierka č. 000-2019-020275

Vyhodnotenie verejnej zbierky

Adopčný systém

Od začiatku výstavby Kalvárie v 18. storočí bola stavba jednotlivých kaplniek a kostolov financovaná z prostriedkov súkromných i firemných darcov.

Na základe tejto inšpiráce bol v roku 2009 spustený novodobý projekt “adopcie”. Darcovia sa adopciou zaväzujú jednorázovo alebo v priebehu niekoľkých rokov prispieť sumou 10 000 € na obnovu jednotlivých kaplniek. Podrobnejšie si môžete o tomto systéme prečítať tu:

Adopcie kaplniek

Adopcie sôch

Tu sa nachádza prehľad súčasných adoptérov kaplniek. V prípade, že nejaká kaplnka nemá adoptéra, je možné požiadať o adopciu.

Sponzorstvo

Sponzorstvo tvorí pre nás veľmi dôležitý zdroj financovania. Vzhľadom na rozsiahlosť reštauračných prác privítame sponzorský dar v akejkoľvek výške.

Darovanie na účet

Svoj milodar môžete poslať aj na náš účet č. SK09 5600 0000 0014 4170 2002 (Prima banka). Využiť sa dá aj QR kód. Prednastavená suma je 20 € (dá sa upraviť).

Darcovské systémy

Darcovská SMS

Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 5 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť obnovu banskoštiavnickej Kalvárie, musí poslať SMS správu v tvare DMS KALVARIA (DMS medzera KALVARIA) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora.

Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Darcovskú SMS správu je možné zaslať v sieťach všetkých mobilných operátorov.

Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.

Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk

Systém Darujme.sk

Kalváriu môžete podporiť prevodom z účtu cez systém Darujme.sk: