Vybudovanie amfiteátra za Dolným kostolom

Záhrada za Dolným kostolom bola dlhodobo zanedbaná a terén na nej bol poznačený neprirodzeným nánosom zarastenej sutiny, ktorá vytvárala terénny zlom. Miesto za Dolným kostolom sa v posledných rokoch stalo miestom konania púte.

Terén záhrady bol upravený do plynulého sklonu. Kamenný oporný múr bol nadstavaný a ukončený drevenou šindľovou strieškou. Múr bol povrchovo upravený vápennou omietkou. V záhrade bolo realizované drevené prírodné javisko a v teréne záhrady boli vybudované drevené lavice hľadiska.

[supsystic-gallery id=38 position=center]