Tak ako pri svojom vzniku aj dnes je obnova a údržba Kalvárie hradená hlavne z darov ochotných ľudí. Pomôžte aj vy zachovať naše kultúrne a duchovné dedičstvo.

Banskoštiavnická Kalvária funguje na základe darcovstva, ktoré má rôzne podoby:

Milodary

Základným a najrozšírenejším spôsobom finančnej podpory cirkevných budov je „vhodenie milodaru“ do pokladničiek. Týmto spôsobom mnohí návštevníci prispievajú na obnovu a chod Kalvárie. Pokladničky sa nachádzajú v Infocentre a vo všetkých troch kostoloch.

Darovanie na účet

Svoj milodar môžete poslať aj na náš účet č. SK62 0200 0000 0024 2042 9355 (VÚB banka). Využiť sa dá aj QR kód. Prednastavená suma je 20 € (dá sa upraviť).

Adopčný systém

Od začiatku výstavby Kalvárie v 18. storočí bola stavba jednotlivých kaplniek a kostolov financovaná z prostriedkov súkromných i firemných darcov.

Na základe tejto inšpiráce bol v roku 2009 spustený novodobý projekt „adopcie“. Darcovia sa adopciou zaväzujú jednorázovo alebo v priebehu niekoľkých rokov prispieť sumou 10 000 € na obnovu jednotlivých kaplniek. Podrobnejšie si môžete o tomto systéme prečítať tu:

Adopcie kaplniek

Adopcie sôch

Tu sa nachádza prehľad súčasných adoptérov kaplniek. V prípade, že nejaká kaplnka nemá adoptéra, je možné požiadať o adopciu.

2% z daní

Významným zdrojom príjmov sú pre Kalváriu aj 2% z daní právnických aj fyzických osôb. Údaje pre darovanie:

Názov: KALVÁRSKY FOND
Právna forma: Občianske združenie
Antona Pécha 69/2
Banská Štiavnica
96901
IČO: 45019410

Overenie registrácie pre 2% na stránke centrálneho registra

Sponzorstvo

Sponzorstvo tvorí pre nás veľmi dôležitý zdroj financovania. Vzhľadom na rozsiahlosť reštauračných prác privítame sponzorský dar v akejkoľvek výške.

Darcovské systémy

Pošlite darcovskú SMS správu s textom „DMS KALVARIA“ na číslo 877. Cena je 2 €.

darovacia sms pre Kalvariu

 

Kalvária je zaregistrovaná aj v systéme Darujme.sk: