Pozývame vás zapojiť sa do dávnej tradície stráženia Božieho hrobu, ktorá sa tento rok prvý krát uskutoční v obnovenej kaplnke Božieho hrobu na štiavnickej Kalvárii. Po skončení obradov Veľkého piatku si kresťania pripomínajú, že Ježišovo mŕtve telo bolo uložené do hrobu, ktorý dal rímsky miestodržiteľ Pilát strážiť. Vojaci tam boli až do okamihu, keď Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a opustil hrob.

Začiatok stráženia Božieho hrobu začne v piatok Utrpenia Pána (Veľký piatok) dňa 29.3.2024 o 17:00. Stráženie bude prebiehať celú noc. Ukončenie je plánované na Bielu sobotu 30.3.2024 o 18:00 pred začiatkom obradov Veľkonočnej vigílie, ktoré budú vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v meste.

Doba bdenia je rozdelená do hodinových časových úsekov. V každom časovom úseku potrebujeme minimálne štyroch ľudí. Ak máte záujem zúčastniť sa, vyplňte formulár a odošlite údaje.

Počas bdenia pri Božom hrobe bude pred kaplnkou horieť oheň. Vnútri v kaplnke budú pripravené stoličky, resp. lavičky. Stráženie prebieha v tichosti. Je možné sa modliť, čítať. Podklady budú k dispozícii na mieste.

V prípade otázok môžete písať na admin@kalvaria.org alebo volať na tel. č. 0905360307.