Generálni partneri:

Hneď začiatkom roku 2008, niekoľko týždňov po obnovení Kalvárskeho fondu, sa pre obnovu Kalvárie podarilo získať generálneho partnera. Na 10 rokov sa k spolupráci prisľúbila Nadácia VÚB. Celkovo podporí projekt obnovy Kalvárie sumou 663 878 € (20 miliónov korún), pričom každý rok uvoľní 66 387 €.  Nadácia VÚB  zároveň podporila aj vysoké školy sumou 33 194 € (1 milión korún), aby sa podieľali na výskumných a projektových prácach, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou začiatku reštaurátorských prác. V roku 2018 Nadácia VÚB prisľúbila ďaľšiu podporu v celkovej výške 300 000 €, ktorú postupne uvoľňuje počas nasledujúcich 3 rokov.

Ďalším generálnym sponzorom je World Monuments Fund, ktorý prispel na obnovu sumou $ 366.000 na reštaurovanie kaplniek a fasády Dolného kostola.

 

Významným donorom je aj Ministerstvo kultúry SR, ktoré prispelo na obnovu počas rokov 2008-2019  z programu Obnovme si svoj dom celkovou sumou vo výške takmer  800 000 €.

V roku 2011 sme s radosťou prijali aj dar od ďalšieho generálneho partnera obnovy, ktorým sa stala Stredoslovenská energetika, a.s. Spoločnosť sa rozhodla poskytnúť sumu 150 000 €, ktorá bude postupne počas piatich rokov uvoľňovaná v prospech ďalších prác na Kalvárii. Tieto prostriedky budú využité najmä na elektrifikáciu celého areálu, jeho osvetlenie a tiež na vybudovanie bezpečnostného kamerového systému.

Ďalší významní darcovia:

Firma COMBIN Banská Štiavnica – realizácia kanalizácie v celkovej sume 27 000 €.

The Headley Trust, Veľká Británia – grant vo výške 30 000 €

Nadácia EPH –  17 800 €

Firma ESPRIT, spol. s r.o. – 10 000 € 

 

Generali Poisťovňa a.s. – 10 000 €

 

Firma way consulting, s.r.o. – 5 000 €

Firma SILBAVIA JSB s.r.o. – 4 000 €

Mesto Banská Štiavnica – 4 550 €

Firma NIKÉ s.r.o.

Firma Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.

Mládež v akcii a ERASMUS+, programy EÚ zastrešujúce Európsku dobrovoľnícku službu.

Súkromní darcovia:

Okrem hlavných sponzorov, na obnovu Kalvárie prispelo aj množstvo individuálnych darcov. Jednou z foriem takejto pomoci je aj projekt „adopcie“ kaplniek pre ktorý sme získali inšpiráciu z histórie výstavby Kalvárie. Už od 18. storočia totiž bola stavba jednotlivých kaplniek a kostolov financovaná z prostriedkov súkromných i firemných darcov.

Novodobý projekt adopcie bol spustený v roku 2009.  Darcovia sa adopciou zaviazali jednorázovo alebo v priebehu niekoľkých rokov prispieť sumou  10 000 € na obnovu jednotlivých kaplniek. Už počas rokov 2009-2010 sa podarilo získať dary v celkovej sume 118 241 €.

Adoptéri jednotlivých kaplniek, sôch a objektov sú nasledovní:

Dolný kostol a jeho okolie – na jeho obnovu prispela rodina OBERNAUER z Bratislavy.

Socha Márie Magdalény v hrobe a reliéf Márie Magdalény na dverách pod Golgotou v Hornom kostole – Sochu a reliéf si adoptovala Katarína Eva Čániová z Červeného stanu v  Košiciach.

Oltárny reliéf „Duše v očisci“ v Hornom kostole – oltár si adoptovala rodina Trgiňová, Robert a Katka, s dcérami Luciou a Simonou s rodinami.

Horný kostol – jeho obnovu podporila firma Lesotrans, spol. s r. o.

Kaplnka č. 1Ježiš sa lúči so svojou Matkou – pôvodným donátorom tohto zastavenia bolo osadenstvo štôlne sv. Michala – súčasnými adoptérmi sú rodiny Půroková a Machariková, Reštaurácia MONARCHIA, penzión NOSTALGIA a portál www.stiavnica.sk a Ondrej Skladan z Banskej Štiavnice.

Kaplnka č. 2 – Diabol pokúša Ježiša – pôvodný donátor bol komorský gróf Ján Nepomuk Mitrovský, ktorý svoju funkciu vykonával v rokoch 1735 – 1747 – súčasným darcom je firma UNIMEDIA s.r.o.

Kaplnka č. 3 – Ježiš umýva nohy apoštolom – pôvodný donátor bol Mestský spolok štiavnických baníkov – súčasnými darcami sú Ing. Jozef Babjak zo Strážskeho.

Kaplnka č. 7Ježiš na Olivovej hore – pôvodný donátorom bola rodina mestského senátora Jozefa Breana, ktorý bol banskoštiavnickým richtárom v čase keď sa začala budovať Kalvária– kaplnku si adoptovali  sestry Emília a Magda Vášáryové.

Kaplnka č. 9Judáš zrádza Ježiša – pôvodní donátori boli banskoštiavnický richtári I. Pirolt a M. Masoch a mešťan M. Fiedler– v súčasnosti si kaplnku adoptovala rodina Paneková z Hôrok.

Kaplnka č. 10 – Ježiš pred Kajfášom – kaplnku dal postaviť mestský radca Karol Lorberer. Súčasným donátorom je rodina Igora Luptáka z Popradu.

Kaplnka č. 11 – Ježiš pred Herodesom – podľa erbu na zastavení bol donátorom komorský podgróf Bartolomej Ľudoví von Hechengarten, rodák z Oberndorfu v Rakúsku . Súčasný donátor MUDr. Zdenka Priputerová, CSc. Rod. Miertušová in memoriam.

Kaplnka č. 12Bičovanie Ježiša – kaplnku postavili z daru  kupca Jakuba Marka-Markiniho pochádzajúceho z Talianska, ktorý bol v rokoch 1748-1750 banskoštiavnickým richtárom.  Kaplnku si adoptovali rodiny Ing. Viktora Karela, Ing. Daniela Knoteka, Ing. Jána Dudáša, Ing. Tomáša Trcku z Bratislavy a rodina Ing. Ivana Trcku z Pezinka.

Kaplnka č. 13 –  Ecce Homo – Donátormi boli rodiny dvoch mestských radcov: Gruebera a Krečmaryho . Súčasným darcom je neznámy darca z Banskej Štiavnice.

Kaplnka č. 14 Ježiš nesie svoj kríž – pôvodný donátor je neznámy.  Kaplnku si adoptovali Roman Cerulík, Antónia Miklíková, K CERO INVEST a partnerské mesto B. Štiavnice Hünenberg zo Švajčiarska.

Kaplnka č. 15 Ježiša pribíjajú na kríž – Nad vchodom je erb prezidenta Dvorskej komory vo Viedni – grófa Karola Ferdinanda Konigsegga-Erpsa.  Súčasným darcom je rodina Doc. Ing. Otta Bergera z Bratislavy

Kaplnka č. 17 – Boží hrob – Kaplnku si adoptovala Dana Kondrótová z Bratislavy a rodina Ing. Milana Minaroviča zo Suchej nad Parnou.

Kaplnka č. 18 –  Obriezka – Dar neznámeho mešťana. Kaplnku si adoptovala firma ESPRIT, spol. s r.o. z Banskej Štiavnice.

Kaplnku č. 19 – Útek do Egypta – Pôvodný donátor je neznámy. Kaplnku si adoptovala RNDr. JUDr. Hana Vrabcová s rodinou z  Bratislavy.

Kaplnku č. 20Dvanásťročný Ježiš v chráme – Kaplnku dal postaviť gróf Koháry zo Sv. Antona. V súčasnosti si ju adoptovala rodina Pavla Balžanku.

Kaplnka č. 21Ježišovo stretnutie s Matkou – Kaplnku dal postaviť mestský senátor Ján Ignác Faulhauer . Dnešným darcom je rodina Petra Pašku z Bratislavy.

Kaplnka č. 22Panna Mária pod krížom – Podľa jednej časti združeného znaku donátorov dal zastavenie vybudovať gróf Ignác Kempf von Angret, komorský gróf ale aj člen Kolégia baníctva a mincovníctva vo Viedni. Kaplnka adoptovaná Ing. Máriou Svetíková z Novej Dediny.

Kaplnka č. 23Ježišovo mŕtve telo v lone matky (Pieta) – Túto kaplnku dal vybudovať cisár František Štefan Lotrinský . Súčasnými adoptérmi sú Jozef Pekarovič a Igor Turuk.

Kaplnka č. 24Ježiša pochovávajú – Donátorom zastavenia bol banskoštiavnický mešťan Ján Ignác Lang.  Zastával rozličné funkcie v správe mesta.  Súčasným donátorom obnovy je rodina Ing. Michala Galbavého zo Šale.

Súsošie sedembolestnej Panny Márie si adoptovali Jonáš, Háta, Kryštof a Tomáš Vicherkovi z Prahy, darca z Banskej Štiavnice a pani Marta Cibulová, rodená Jányová, narodená v Banskej Belej a bohuznáma rodina z Nitry.

Obnovu kalvárie podporili aj:

 • rodina Deáková – Veronika a Eduard – zo Zvolena
 • p. Ján Lunter z Banskej Bystrice
 • rodina Ing. Ľudovíta Kaníka z Banskej Štiavnice
 • rodina Rajecová z Bratislavy
 • bohuznáma rodina zo Žiliny
 • Pavol a Gabriela Vanin
 • p. Eugen Eiben
 • p. Ján Michalský
 • Ing. Tibor Kepencay, PhD.
 • firmy Accenture a IBM
 • pani Ing. A. Čabáková-Kašiarová, rod. Kašiarová
 • p. Kubovič Vladimír
 • p. Vladimír Danihel
 • p. Jaroslav Naď, PhDr.
 • p. Anna Janegová
 • p. Vaníček Milan
 • p. Lenka Rolková
 • p. Tibor Kepencay
 • a mnoho bohuznámych darcov