Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Rok 2016 na Kalvárii bol bohatý na udalosti

03 feb
Rok 2016 na Kalvárii bol bohatý na udalosti

Rok 2016 bol deviatym rokom rekonštrukčných prác na Kalvárii. Bol to rok, kedy opäť rástla návštevnosť – expozíciu navštívilo vyše 23.000 ľudí a celkovo areál najmenej 55.000 návštevníkov.

Vzhľadom na stále sa zvyšujúcu  návštevnosť sme v roku 2015 zakúpili areál bývalých mestských lesov, ktorý sme v prvom polroku 2016 komplexne prestavali na nové Návštevnícke centrum Kalvárie. Od 1. 8. takto Kalvária získala novú expozíciu, rozšírenú o tému „Jezuiti v Štiavnici“, prednáškovú miestnosť, obchodík, reštauráciu, veľkú záhradu a 25 parkovacích miest.

Významnou udalosťou bolo ukončenie obnovy najväčšej kaplnky „Žalár“ – Ecce Homo, ktorá bola náročná kvôli zlej statickej situácii a tiež vďaka vzdialenosti objektu od prístupovej cesty. Postupne boli premodelované všetky kamenné a štukové súčasti, vymenená strecha a časť krovu, zreštaurované vnútorné omietky a výmaľba, kompletne zreštaurovaná vonkajšia fasáda, vykonala sa sanácia vlhkosti, reštaurovanie podláh, vstupných dverí a mreží, takisto dverí na druhé poschodie a upravené bolo tiež okolie kaplnky. Ukončili sme tiež obnovu ďalších 2 kaplniek a dve ďalšie kaplnky sa začali reštaurovať.

V roku 2016 sme tretím rokom reštaurovali veľkú fresku v Hornom kostole. Práce realizuje autorský kolektív pod vedením Mgr. Art. Jána Hromadu. Významnou historickou udalosťou bola návšteva prezidenta SR Andreja Kisku.

V marci 2016 sme zapožičali 3 originály reliéfov z kaplniek na výstavu  „Restituzioni“  v Gallery of Italia v Miláne, kde sa naše originály ocitli v spoločnosti významných umeleckých diel (od rímskych pamiatok po Caravagga). Prevoz a vývoz týchto diel bola mimoriadna logistická a administratívna skúška.

Opäť sa začiatkom mája, na sviatok nájdenia sv. Kríža sv. Helenou podarila zorganizovať kedysi pravidelná omša za hojnej účasti veriacich – prvýkrát bola táto tradícia obnovená v roku 2012 a stáva sa z toho už pravidelné cirkevné podujatie, ktorým sa aj otvára sezóna na Kalvárii.

Počas celého leta a mimo sezóny cez víkendy bola pre návštevníkov otvorená expozícia o Kalvárii v Dolnom kostole. Tu patrí vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa o kalváriu starajú vďaka ročnému projektu z programu EÚ Erasmus+.

Za rok 2016 by sme radi poďakovali všetkým, kto sa na Kalvárii s rekonštrukciou podieľali. Vďaka ich úsiliu a nezanedbateľnej pravidelnej podpore Nadácie VÚB, Stredoslovenskej energetike a ďalších podporovateľov veríme, že aj v roku 2017 budeme môcť posunúť práce ďalej.