Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide

Banskoštiavnická kalvária, komplex kostolov
a kaplniek na Ostrom vrchu je dielo jedinečnej zladenosti a krásy.

Aktuality
Reštaurovanie kaplniek 23 a 24

Reštaurovanie kaplniek 23 a 24 Z kaplniek boli v roku 2012 odstránené cementové vrstvy omietok, časti murív, ktoré hrozili deštrukciou boli ...

Elektroinštalácia areálu

Elektroinštalácia areálu V roku 2013 sme nainštalovali druhú časť nasvetlenia Kalvárie. Boli nasvietené 4 kaplnky a Ecce Homo. ...

Rekultivácia areálu v okolí Dolného kostola, úpravy terénu

Rekultivácia areálu v okolí Dolného kostola, úpravy terénu   V roku 2013 sme tiež pokračovali v rekultivácii terénu v okolí Dolného kostola. V dohľadnej dobe nás čaká ...

Obnova zvona v južnej veži Dolného kostola.

Obnova zvona v južnej veži Dolného kostola.   Zo všetkých zvonov Kalvárie sa zachoval jediný, asi 300 kg zvon v južnej veži Dolného ...

Záverečné retuše v troch kaplnkách Dolného kostola

Záverečné retuše v troch kaplnkách Dolného kostola   Reštaurovanie veľkoplošných fresiek prebiehali v rokoch 2008-2012 V roku 2013 bolo v súvislosti s dokončením stavebných prác a predovšetkým s dokončením ...

Vstupný kamenný portál do západnej veže Horného kostola

Vstupný kamenný portál do západnej veže Horného kostola   V rámci obnovy západnej veže sme osadili nový kamenný vstupný portál a dvere. Opravené boli aj ...