Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide

Banskoštiavnická kalvária, komplex kostolov
a kaplniek na Ostrom vrchu, dielo jedinečnej zladenosti a krásy!

Aktuality
Vyúčtovanie verejnej zbierky

Vyúčtovanie verejnej zbierky Od apríla 2014 do júla 2014 sme na základe povolenia Min. vnútra SR vykonávali ...

Kalvária bude mať nové parkovisko a návštevnícke centrum

Kalvária bude mať nové parkovisko a návštevnícke centrum   Počet návštevníkov Kalvárie od roku 2009, kedy bolo prvý rok prevádzkovaná expozícia, stúpol s ...

Reštaurovanie sochy Márie Magdalény z kaplnky Bolestného srdca Panny Márie

Reštaurovanie sochy Márie Magdalény z kaplnky Bolestného srdca Panny Márie   Socha bola v minulosti odcudzená, alebo zničená. V roku 2011 a 2012 bol spracovaný ...

Socha ležiaceho Krista v hrobe v kaplnke Božského Srdca Ježišovho

Socha ležiaceho Krista v hrobe v kaplnke Božského Srdca Ježišovho   Podobne ako socha Márie Magdalény, aj táto socha bola v minulosti buď odcudzená, alebo ...

Reštaurovanie kaplniek 23 a 24

Reštaurovanie kaplniek 23 a 24 Z kaplniek boli v roku 2012 odstránené cementové vrstvy omietok, časti murív, ktoré hrozili deštrukciou boli ...

Elektroinštalácia areálu

Elektroinštalácia areálu   Vďaka elektrifikácii celého areálu, ktorá prebehla v rokoch 2011 - 2013 sme v roku ...