Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide

Banskoštiavnická kalvária, komplex kostolov
a kaplniek na Ostrom vrchu, dielo jedinečnej zladenosti a krásy!

Aktuality
Kalvárska púť 2015

Kalvárska púť 2015 Srdečne Vás pozývame na Kalvársku púť, ktorá sa uskutoční v dňoch 12.-14. septembra 2015.        

Hrob neznámeho vojaka na Kalvárii vzbudil rozruch

Hrob neznámeho vojaka na Kalvárii vzbudil rozruch Na Kalvárii je už mnohé desaťročia hrob ešte nedávno neznámeho vojaka. Nachádza sa kúsok ...

Spomienka na legendárne pašiové hry na Kalvárii

Spomienka na legendárne pašiové hry na Kalvárii   Dňa 9.4.2015 uplynulo presne 20 rokov od legendárnych pašiových hier na Kalvárii. Prinášame výber ...

Vyúčtovanie verejnej zbierky

Vyúčtovanie verejnej zbierky Od apríla 2014 do júla 2014 sme na základe povolenia Min. vnútra SR vykonávali ...

Kalvária bude mať nové parkovisko a návštevnícke centrum

Kalvária bude mať nové parkovisko a návštevnícke centrum   Počet návštevníkov Kalvárie od roku 2009, kedy bolo prvý rok prevádzkovaná expozícia, stúpol s ...

Reštaurovanie sochy Márie Magdalény z kaplnky Bolestného srdca Panny Márie

Reštaurovanie sochy Márie Magdalény z kaplnky Bolestného srdca Panny Márie   Socha bola v minulosti odcudzená, alebo zničená. V roku 2011 a 2012 bol spracovaný ...