Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Slide
Slide
Slide
Slide

Banskoštiavnická kalvária, komplex kostolov
a kaplniek na Ostrom vrchu, dielo jedinečnej zladenosti a krásy!

Aktuality
Reštaurovanie sochy Márie Magdalény z kaplnky Bolestného srdca Panny Márie

Reštaurovanie sochy Márie Magdalény z kaplnky Bolestného srdca Panny Márie   Socha bola v minulosti odcudzená, alebo zničená. V roku 2011 a 2012 bol spracovaný ...

Socha ležiaceho Krista v hrobe v kaplnke Božského Srdca Ježišovho

Socha ležiaceho Krista v hrobe v kaplnke Božského Srdca Ježišovho   Podobne ako socha Márie Magdalény, aj táto socha bola v minulosti buď odcudzená, alebo ...

Reštaurovanie kaplniek 23 a 24

Reštaurovanie kaplniek 23 a 24 Z kaplniek boli v roku 2012 odstránené cementové vrstvy omietok, časti murív, ktoré hrozili deštrukciou boli ...

Elektroinštalácia areálu

Elektroinštalácia areálu   Vďaka elektrifikácii celého areálu, ktorá prebehla v rokoch 2011 - 2013 sme v roku ...

Rekultivácia areálu v okolí Dolného kostola, úpravy terénu

Rekultivácia areálu v okolí Dolného kostola, úpravy terénu   V roku 2013 sme tiež pokračovali v rekultivácii terénu v okolí Dolného kostola. V dohľadnej dobe nás čaká ...

Obnova zvona v južnej veži Dolného kostola.

Obnova zvona v južnej veži Dolného kostola.   Zo všetkých zvonov Kalvárie sa zachoval jediný, asi 300 kg zvon v južnej veži Dolného ...