Prvé sv. omše v Hornom kostole po 40 rokoch

Je to už veľmi dávno, kedy bola v v kostole Povýšenia svätého Kríža (Horný kostol) naposledy svätá omša. Po tom, čo bol minulý rok stavebne obnovený, začne už čoskoro aj jeho „duchovné srdce“ biť.

V najbližších mesiacoch sú naplánované 2 sväté omše s účasťou p. biskupov a to nasledovne:

1. Na sviatok Premenenia Pána 6. 8. 2019.

Hlavný celebrant bude biskup Mons. František Rábek, ktorý požehná pamätnú tabuľu Božiemu služobníkovi biskupovi Michalovi Buzalkovi.

2. V piatok 13. 9. pred sviatkom Povýšenia sv. Kríža.

Hlavným celebrantom bude banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Sv. omše začnú o 18. hodine. Procesia spred kaplnky Poslednej večere (Dolný kostol) začne o 17.30.

Srdečne pozývame.