Keďže celý projekt Kalvárie od jej vzniku v 18. storočí až doteraz je neziskový, toto je priestor na vyjadrenie vďaky všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na jej výstavbu, prevádzku, rekonštrukciu a obnovu. O väčšine darcov vie len sám Pán Boh, ktorý ich dobročinnosť zaiste hojne odmení.

Objekt

Kaplnka  č. 1
Ježiš sa lúči so svojou Matkou

Kaplnka č. 2
Diabol pokúša Ježiša

Kaplnka č.  3
Ježiš umýva nohy apoštolom

Kaplnka č. 7
Ježiš na Olivovej hore

Kaplnka č. 9
Judáš zrádza Ježiša

Kaplnka č. 10
Ježiš pred Kajfášom

Kaplnka č. 11
Ježiš pred Herodesom

Kaplnka č. 12
Bičovanie Ježiša

Kaplnka č. 13
Ecce Homo a žalár

Kaplnka č. 14
Ježiš nesie kríž

Kaplnka č. 15
Ježiša pribíjajú na kríž

Kaplnka č. 17
Svätý hrob

Kaplnka č. 18
Obriezka

Kaplnka č. 19
Útek do Egypta

Kaplnka č. 20
Dvanásťročný Ježiš v chráme

Kaplnka č. 21
Ježišovo stretnutie s Matkou

Kaplnka č. 22
Panna Mária pod krížom

Kaplnka č. 23
Ježišovo mŕtve telo v lone Matky

Kaplnka č. 24
Ježiša pochovávajú

Súsošie
Sedembolestná Panna Mária pod krížom

Horný kostol
Oltárny výjav Duše v očistci

Horný kostol
Reliéf Márie Magdalény

Dolný kostol
Socha Márie Magdalény v hrobe

Adoptér

Kaplnku si adoptovala rodina Machariková, reštaurácia MONARCHIA, penzión NOSTALGIA a portál www.stiavnica.sk a Ondrej Skladan z Banskej Štiavnice.

Kaplnku si adoptovala Unimedia s.r.o.

Kaplnku si adoptoval Ing. Jozef Babjak zo Strážskeho.

Kaplnku si adoptovali Štiavničanky Emília a Magda Vášáryové.

Kaplnku si adoptovala rodina Paneková z Hôrok.

Kaplnku adoptovala rodina Igora Luptáka z Popradu.

Kaplnku si adoptovala E. Majková a M. Markovič.

Kaplnku si adoptovali rodiny Ing. V. Karela, Ing. D. Knoteka, Ing. J. Dudáša, Ing. T. Trcku z Bratislavy a Ing. I. Trcku z Pezinka.

Kaplnku si adoptoval Ing. Ján Ivanič, od roku 2001 čestný občan mesta Banská Štiavnica.

Kaplnku si adoptovali Roman Cerulík, Antónia Miklíková,
K CERO INVEST.

Kaplnku si adoptovala rodina Doc. Ing. Otta Bergera z Bratislavy.

Kaplnku si adoptovali Dana Kondrótova z Bratislavy; rodina Ing. Milana Minaroviča zo Suchej nad Parnou; Barbora, Marcela a Silvia.

Kaplnku si adpotovala firma Esprit z Banskej Štiavnice.

Kaplnku si adpotovala RNDr., JUDr. Hana Vrabcová s rodinou z Bratislavy.

 

Kaplnku si adoptovala rodina Pavla Balžanku.

Kaplnku si adoptovala rodina Petra Paška z Bratislavy.

Kaplnku si adoptovala rodina Šimoni, Bratislava – Rusovce

 

Kaplnku si adoptovali Jozef Pekarovič a Igor Turuk.

 

Kaplnku si adoptovala rodina Ing. Michala Galbavého zo Šale.


Súsošie si adoptovala rodina Jozefa Urbana zo Smižian.

Oltár „Duše v očistci“ si adoptovala rodina Trgiňová, Robert a Katka, s dcérami Luciou a Simonou s rodinami.

Reliéf si adoptovala Katarína Eva Čániová z Červeného stanu v Košiciach.

Sochu si adoptovala Katarína Eva Čániová z Červeného stanu v Košiciach.

Sponzori

Hneď začiatkom roku 2008, niekoľko týždňov po obnovení Kalvárskeho fondu, sa pre obnovu Kalvárie podarilo získať generálneho partnera. Na 10 rokov sa k spolupráci prisľúbila Nadácia VÚB. Celkovo podporí projekt obnovy Kalvárie sumou 663 878 € (20 miliónov korún), pričom každý rok uvoľní 66 387 €.  Nadácia VÚB  zároveň podporila aj vysoké školy sumou 33 194 € (1 milión korún), aby sa podieľali na výskumných a projektových prácach, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou začiatku reštaurátorských prác. V roku 2018 Nadácia VÚB prisľúbila ďaľšiu podporu v celkovej výške 300 000 €, ktorú postupne uvoľňuje počas nasledujúcich 3 rokov.

Ďalším generálnym sponzorom je World Monuments Fundktorý prispel na obnovu sumou $ 366.000 na reštaurovanie kaplniek a fasády Dolného kostola.

Významným donorom je aj Ministerstvo kultúry SR, ktoré prispelo na obnovu počas rokov 2008-2019  z programu Obnovme si svoj dom celkovou sumou vo výške takmer  800 000 €.

V roku 2011 sme s radosťou prijali aj dar od ďalšieho generálneho partnera obnovy, ktorým sa stala Stredoslovenská energetika, a.s. Spoločnosť sa rozhodla poskytnúť sumu 150 000 €, ktorá bude postupne počas piatich rokov uvoľňovaná v prospech ďalších prác na Kalvárii. Tieto prostriedky budú využité najmä na elektrifikáciu celého areálu, jeho osvetlenie a tiež na vybudovanie bezpečnostného kamerového systému.

Firma COMBIN Banská Štiavnica – realizácia kanalizácie v celkovej sume 27 000 €.

The Headley Trust, Veľká Británia – grant vo výške 30 000 €

Nadácia EPH –  17 800 €

Firma ESPRIT, s.r.o.10 000 € 

Generali Poisťovňa a.s. – 10 000 €

Firma way consulting, s.r.o. – 5 000 €

Firma SILBAVIA JSB s.r.o. – 4 000 €

Mesto Banská Štiavnica – 4 550 €

Firma NIKÉ s.r.o.

Firma Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.

Mládež v akcii a ERASMUS+, programy EÚ zastrešujúce Európsku dobrovoľnícku službu.

Menovití darcovia:

 • Veronika a Eduard Deákovci zo Zvolena
 • Ján Lunter z Banskej Bystrice
 • rodina Ľudovíta Kaníka z Banskej Štiavnice
 • rodina Rajecová z Bratislavy
 • bohuznáma rodina zo Žiliny
 • Pavol a Gabriela Vaninovci
 • Eugen Eiben
 • Ján Michalský
 • Tibor Kepencay
 • firmy Accenture a IBM
 • A. Čabáková-Kašiarová
 • Vladimír Kubovič
 • Vladimír Danihel
 • Jaroslav Naď
 • Anna Janegová
 • Milan Vaníček
 • Lenka Rolková
 • a mnoho bohuznámych darcov