Poďakovanie

Keďže celý projekt Kalvárie od jej vzniku v 18. storočí až doteraz je neziskový, toto je priestor na vyjadrenie vďaky všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na jej výstavbu, prevádzku, rekonštrukciu a obnovu. O väčšine darcov vie len sám Pán Boh, ktorý ich dobročinnosť zaiste hojne odmení.

Aktuálny zoznam adoptérov:
(Viac o adopčnom systéme si môžete prečítať tu.)

ObjektAdoptér
Kaplnka  č. 1
Ježiš sa lúči so svojou Matkou
Kaplnku si adoptovala rodina Machariková, reštaurácia MONARCHIA, penzión NOSTALGIA a portál www.stiavnica.sk a Ondrej Skladan z Banskej Štiavnice.
Kaplnka č. 2
Diabol pokúša Ježiša
Kaplnku si adoptovala Unimedia s.r.o.
Kaplnka č.  3
Ježiš umýva nohy apoštolom
Kaplnku si adoptoval Ing. Jozef Babjak zo Strážskeho.
Kaplnka č. 7
Ježiš na Olivovej hore
Kaplnku si adoptovali Štiavničanky Emília a Magda Vášáryové.
Kaplnka č. 9
Judáš zrádza Ježiša
Kaplnku si adoptovala rodina Paneková z Hôrok.
Kaplnka č. 10
Ježiš pred Kajfášom
Kaplnku adoptovala rodina Igora Luptáka z Popradu.
Kaplnka č. 11
Ježiš pred Herodesom
Kaplnku si adoptovala E. Majková a M. Markovič.
Kaplnka č. 12
Bičovanie Ježiša
Kaplnku si adoptovali rodiny Ing. V. Karela, Ing. D. Knoteka, Ing. J. Dudáša, Ing. T. Trcku z Bratislavy a Ing. I. Trcku z Pezinka.
Kaplnka č. 13
Ecce Homo a žalár
Kaplnku si adoptoval Ing. Ján Ivanič, od roku 2001 čestný občan mesta Banská Štiavnica.
Kaplnka č. 14
Ježiš nesie kríž
Kaplnku si adoptovali Roman Cerulík, Antónia Miklíková, K CERO INVEST.
Kaplnka č. 15
Ježiša pribíjajú na kríž
Kaplnku si adoptovala rodina Doc. Ing. Otta Bergera z Bratislavy.
Kaplnka č. 17
Svätý hrob
Kaplnku si adoptovali Dana Kondrótova z Bratislavy; rodina Ing. Milana Minaroviča zo Suchej nad Parnou; Barbora, Marcela a Silvia.
Kaplnka č. 18
Obriezka
Kaplnku si adpotovala firma Esprit z Banskej Štiavnice.
Kaplnka č. 19
Útek do Egypta
Kaplnku si adpotovala RNDr., JUDr. Hana Vrabcová s rodinou z Bratislavy.
Kaplnka č. 20
Dvanásťročný Ježiš v chráme
Kaplnku si adoptovala rodina Pavla Balžanku.
Kaplnka č. 21
Ježišovo stretnutie s Matkou
Kaplnku si adoptovala rodina Petra Paška z Bratislavy.
Kaplnka č. 22
Panna Mária pod krížom
Kaplnku si adoptovala rodina Šimoni, Bratislava – Rusovce
Kaplnka č. 23
Ježišovo mŕtve telo v lone Matky
Kaplnku si adoptovali Jozef Pekarovič a Igor Turuk.
Kaplnka č. 24
Ježiša pochovávajú
Kaplnku si adoptovala rodina Ing. Michala Galbavého zo Šale.
Súsošie
Sedembolestná Panna Mária pod krížom
Súsošie si adoptovala rodina Jozefa Urbana zo Smižian.
Horný kostol
Oltárny výjav Duše v očistci
Oltár “Duše v očistci” si adoptovala rodina Trgiňová, Robert a Katka, s dcérami Luciou a Simonou s rodinami.
Horný kostol
Reliéf Márie Magdalény
Reliéf si adoptovala Katarína Eva Čániová z Červeného stanu v Košiciach.
Dolný kostol
Socha Márie Magdalény v hrobe
Sochu si adoptovala Katarína Eva Čániová z Červeného stanu v Košiciach.

Sponzori

Hneď začiatkom roku 2008, niekoľko týždňov po obnovení Kalvárskeho fondu, sa pre obnovu Kalvárie podarilo získať generálneho partnera. Na 10 rokov sa k spolupráci prisľúbila Nadácia VÚB. Celkovo podporí projekt obnovy Kalvárie sumou 663 878 € (20 miliónov korún), pričom každý rok uvoľní 66 387 €.  Nadácia VÚB  zároveň podporila aj vysoké školy sumou 33 194 € (1 milión korún), aby sa podieľali na výskumných a projektových prácach, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou začiatku reštaurátorských prác. V roku 2018 Nadácia VÚB prisľúbila ďaľšiu podporu v celkovej výške 300 000 €, ktorú postupne uvoľňuje počas nasledujúcich 3 rokov.

Ďalším generálnym sponzorom je World Monuments Fundktorý prispel na obnovu sumou $ 366.000 na reštaurovanie kaplniek a fasády Dolného kostola.

Významným donorom je aj Ministerstvo kultúry SR, ktoré prispelo na obnovu počas rokov 2008-2019  z programu Obnovme si svoj dom celkovou sumou vo výške takmer  800 000 €.

V roku 2011 sme s radosťou prijali aj dar od ďalšieho generálneho partnera obnovy, ktorým sa stala Stredoslovenská energetika, a.s. Spoločnosť sa rozhodla poskytnúť sumu 150 000 €, ktorá bude postupne počas piatich rokov uvoľňovaná v prospech ďalších prác na Kalvárii. Tieto prostriedky budú využité najmä na elektrifikáciu celého areálu, jeho osvetlenie a tiež na vybudovanie bezpečnostného kamerového systému.

Firma COMBIN Banská Štiavnica – realizácia kanalizácie v celkovej sume 27 000 €.

The Headley Trust, Veľká Británia – grant vo výške 30 000 €

Nadácia EPH –  17 800 €

Firma ESPRIT, s.r.o.10 000 € 

Generali Poisťovňa a.s. – 10 000 €

Firma way consulting, s.r.o. – 5 000 €

Firma SILBAVIA JSB s.r.o. – 4 000 €

Mesto Banská Štiavnica – 4 550 €

Firma NIKÉ s.r.o.

Firma Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.

Mládež v akcii a ERASMUS+, programy EÚ zastrešujúce Európsku dobrovoľnícku službu.

Menovití darcovia:

 • Veronika a Eduard Deákovci zo Zvolena
 • Ján Lunter z Banskej Bystrice
 • rodina Ľudovíta Kaníka z Banskej Štiavnice
 • rodina Rajecová z Bratislavy
 • bohuznáma rodina zo Žiliny
 • Pavol a Gabriela Vaninovci
 • Eugen Eiben
 • Ján Michalský
 • Tibor Kepencay
 • firmy Accenture a IBM
 • A. Čabáková-Kašiarová
 • Vladimír Kubovič
 • Vladimír Danihel
 • Jaroslav Naď
 • Anna Janegová
 • Milan Vaníček
 • Lenka Rolková
 • a mnoho bohuznámych darcov…