Nové zábradlie pred Stredným kostolom

Kalváriu navštevuje čoraz väčšie množstvo návštevníkov, v roku 2019 ich bolo okolo 100 tisíc a toto číslo bolo atakované aj počas posledných dvoch rokov, napriek nepriaznivej pandemickej situácii. So zvyšujúcim sa počtom návštevníkov prirodzene rastie aj potreba riešiť ich bezpečnosť, či už opravou chodníkov alebo dobudovaním chýbajúceho zábradlia, ktoré na Kalvárii bolo v minulosti prítomné. Takéto zábradlie sa naposledy komplexne v rámci celého areálu budovalo v roku 1979, dnes sa z neho zachovala už len nepatrná časť. Zábradlie bolo budované z masívnych dubových hranolov a my sme použili ten istý materiál, pričom sme sa snažili zachovať aj jeho pôvodnú podobu. V tomto roku sme sa zamerali na dobudovanie zábradlia pred Stredným kostolom, na výrazne exponovanom mieste, čím sme nielen zvýšili bezpečnosť návštevníkov, ale aj skrášlili Kalváriu podporením jej symetrie a zvýraznením celkového krajinno-estetického obrazu. V rámci  inštalácie zábradlia boli vytvorené aj otvory pre svietidlá, nevyhnutné pre nasvietenie Stredného kostola.

Nové zábradlie bolo realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Za tento príspevok k zvýšeniu bezpečnosti návštevníkov ďakujeme.