Púť na Banskoštiavnickej Kalvárii

Kalvárska púť 2022

14. – teho septembra roku 1744 bol položený základný kameň našej Kalvárie v Banskej Štiavnici. Bol slávnostne požehnaný za prítomnosti veľkého počtu veriacich a kňazstva.

Prvou stavbou bol „Horný kostol“. Tento deň poznáme ako „sviatok Povýšenia sv. Kríža“.

V tento deň si pripomíname udalosť, keď v 14. septembra roku 629 cisár Heraklius spolu s patriarchom Zachariášom slávnostne vstúpili aj s celým sprievodom do Jeruzalema. Priniesli Kristov Kríž a uložili ho na oltár do chrámu.

Otcom myšlienky aj realizácie našej Kalvárie bol jezuita František Perger. Zaobstaral pozemok, presvedčil mestskú radu, veľkoleposťou projektu nadchol budúcich donorov jednotlivých kaplniek, zbieral peniaze na stavbu a organizoval všetky práce.

Kalvárska púť bude v tomto roku prebiehať na pódiu za Dolným kostolom v nasledovných termínoch:

STREDA 14.9., od 18:00 hod – Povýšenie svätého Kríža, slávnosť, sv. omša s následnou adoráciou Najsvätejšej sviatosti

ŠTVRTOK 15.9., od 10:30 – Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sv. omša

NEDEĽA 18.9. 25. od 10:30 – Kalvárska púť, sv. omša

V stredu pred omšou a vo štvrtok a nedeľu po omši budú pre záujemcov otvorené Sväté schody, a bude sa dať pozrieť, ako prebieha reštaurovanie fresiek a schodníc. Tiež bude otvorený Horný kostol a Boží hrob a záujemci si môžu pozrieť čerstvo nainštalované súsošie „Očistec“ pod oltárom.