Kalvária opäť o čosi bezpečnejšia a krajšia

Výnimočnosť Kalvárie láka každoročne veľké množstvo návštevníkov, ktorí sem prichádzajú za náboženským alebo turistickým vyžitím. Návštevnosť po dvoch neľahkých pandemických rokoch začína opäť stúpať, pričom väčšina návštevníkov začína svoje putovanie Kalváriou pri prvej kaplnke. Po tom, ako bola v tomto roku dokončená rekonštrukcia ulice Pod Kalváriou, bolo potrebné dodláždiť úsek vstupného chodníka, ktorý by plynule nadväzoval na túto časť a napojil sa na už v minulosti vydláždenú časť chodníka. Cieľom bolo vykonať terénne úpravy s využitím pôvodného materiálu a vytvoriť taký povrch, ktorý by návštevníkom Kalvárie výrazne zlepšil prístup do areálu a zároveň by sa tým zvýšila aj ich bezpečnosť. Práce prebehli v septembri a realizovali sa na ploche cca 50m2. Úprava vstupného chodníka na Kalvárii sa realizovala s finančnou podporou Mesta Banská Štiavnica, za príspevok v sume 1000€ ďakujeme.

V mesiacoch september až november prebiehala aj ďalšia aktivita, ktorej hlavným cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť návštevníkov v areáli Kalvárie, a to dobudovaním chýbajúceho zábradlia. Tento rok sme sa rozhodli pre úsek medzi Stredným kostolom a kaplnkou č.10. S kopaním jám na stĺpiky nám pomohli študenti Gymnázia Juraja Hronca, ktorí sa pravidelne zúčastňujú brigád na Kalvárii. Na samotné zábradlie boli použité masívne dubové hranoly, v snahe zachovať jeho pôvodnú podobu. Vybudovaním zábradlia na tomto cca 40m dlhom úseku sme nielen zvýšili bezpečnosť návštevníkov, ale aj skrášlili Kalváriu podporením jej symetrie a zvýraznením celkového krajinno-estetického obrazu. Nové zábradlie bolo realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý prispel sumou 1200€. Za tento príspevok k zvýšeniu bezpečnosti návštevníkov ďakujeme.