Horný kostol opäť začal plniť svoje poslanie

Asi po 40-tich rokoch v ňom totiž bola na Sviatok Premenenia Pána (6. augusta 2019) prvá svätá omša. Kalvária tým zažila ďalší historický míľnik. Horný kostol, ktorého obnova bola dokončená v októbri 2018, čakal na plnenie svojho poslania dlhých 40 rokov.

Po rokoch devastácie a opustenosti sa dočkal obnovy a od teraz sa v ňom opäť slúžia sväté omše. Omšu odslúžil biskup Mons. František Rábek za účasti viacerých kňazov z dekanátu a generálneho vikára Banskobystrickej diecézy Mons. Branislava Koppala.

Na záver podujatia bola posvätená pamätná tabula pánu biskupovi Buzalkovi, rodákovi zo Sv. Antona, ktorý je v procese blahorečenia. Pánu Bohu vďaka!