Budovanie zábradlia a chodníkov na Kalvárii v roku 2020

Kalváriu navštevuje veľké množstvo návštevníkov, v roku 2019 ich bolo už okolo 100 tisíc, v roku 2020 o niečo menej. Prichádza teda potreba riešiť bezpečnosť návštevníkov dobudovaním chýbajúceho zábradlia a opravou chodníkov. Takéto zábradlie sa naposledy budovalo v roku 1979, dnes je už zväčša rozpadnuté. Zábradlie bolo vybudované z kvalitných dubových hranolov a my sme použili ten istý materiál. Popri zábradlí bolo navyše opravených a spevnených niekoľko desiatok metrov narušených úsekov oporných múrikov. V roku 2020 sa nám podarilo vybudovať približne 120 m nového zábradlia a spevniť chodníky na najviac vyťažených úsekoch. Okrem bezpečnosti prispel projekt aj k skrášleniu Kalvárie, nakoľko novým zábradlím bola zvýraznená symetria pamiatky a jej celkový krajinno-estetický ráz.

Za príspevok ku bezpečnosti návštevníkov v roku 2020 ďakujeme aj Nadácii EPH, Banskobystrickému samosprávnemu kraju a nášmu generálnemu partnerovi Nadácii VÚB.