Film o Kalvárii bol nakrútený počas roka 2018 a dokomentuje obnovu v rokoch 2008 – 2018. Vysvetľuje základné historické a umelecké hodnoty Kalvárie.

Režisér: Tomáš Pašteka

Producent: Nadácia VÚB