Adopcia kaplniek

Adopciou kaplniek a sôch zabezpečujeme trvalú udržateľnosť obnovy Kalvárie. Už od 18. storočia stavbu jednotlivých kaplniek a kostolov Kalvárie zabezpečovali súkromní i firemní darcovia – ako napríklad cisár František Štefan Lotrinský, banská spoločnosť Štôlňa Sv. Michala alebo viacero mestských radcov. Našim cieľom je podobným spôsobom zapojiť rodiny, firmy, či obce do starostlivosti o Kalváriu formou adopcie jednotlivých objektov.

Jednotlivé kaplnky sú v rôznom stavebno – technickom stave, priemerne si však rekonštrukcia každej vyžiada cca 36 – 47.000 € a úplná obnova je kalkulovaná na viac rokov. Preto pre plynulý priebeh rekonštrukcií potrebujeme ročne získať na každú z nich darcu, ktorý by dofinancoval naše finančné možnosti. Darcovia si môžu kaplnku adoptovať buď samostatne, alebo v spolupráci s ďalšími menšími darcami, každý podľa svojich možností. Podporiť obnovu kaplnky je možné aj splatením väčšej sumy jednorázovo alebo formou viacerých splátok.

Celkové náklady na obnovu jednej kaplnky zohľadňujú predovšetkým fakt, že ide o stavebné práce vo veľmi exponovanom teréne s nákladným zásobovaním a likvidáciou stavebných odpadov:

500 € pamiatkový prieskum

1.200-2400 € sanácia vlhkosti základov

8.500 € Reštaurovanie korunnej rímsy, odliatky arch. dielov (cca 3000kg!)

3.500 € odstránenie cementových omietok, reštaurovanie vonkajších omietok

500 € Výmena krovu

3.000 € šindľovanie rímsy a strechy

2.000 € elektrifikácia, iluminácia

PLUS

12.000 € výroba kópie dreveného basreliéfu

5.000-15.000 € reštaurovanie originálu basreliéfu

Adopcia kaplnky stojí 1.000 € ročne. Meno adoptéra je uvedené na príslušnej kaplnke. Zároveň budú tiež adoptívni darcovia automaticky vystupovať ako miestny partner projektu, teda budú uvedení na kaplnke, na webovej stránke v sekcii „Poďakovanie darcom“ a v zozname darcov na expozícii o Kalvárii v Dolnom kostole (v prípade, že nechcú zostať v anonymite). S každým darcom bude spísaná zmluva o adopcii.

Podobným spôsobom bude prebiehať adopcia Svätých schodov, Horného kostola, Žalára, Svätého hrobu a Dolného kostola (pre roky 2008-2017 ho už adoptovala Nadácia VÚB). Pre možnosť adopcie týchto objektov je potrebné konkrétne dohodnúť rozsah a podmienky adopcie individuálne.

Kalvársky fond si vyhradzuje právo kumulovať prostriedky získané adopciou, tak aby jednotlivé investície boli realizované naraz a až v čase kedy bude nazbieraná celá potrebná suma. Kalvársky fond si tiež vyhradzuje právo max. 20% z vyzbieranej sumy použiť na celkovú obnovu Kalvárie v častiach projektu obnovy, ktoré nemajú zatiaľ partnera a sú svojou povahou neodkladné.

Jednoduchú mapku s popisom jednotlivých kaplniek si môžete pozrieť aj v časti Virtuálna Kalvária. V prípade záujmu o adopciu a komplexné informácie nás prosím kontaktujte!

O ďalších spôsoboch podpory sa dozviete tiež v sekcii adopcia sôch a ostatné spôsoby podpory. Ďakujeme!