Financovanie výstavby kalvárie bolo od nepamäti možné vďaka donorom, ktorí sa rozhodli na jej výstavbe väčším či menším darom, alebo vlastnou prácou podieľať. Aj v súčasnosti je financovanie jej rekonštrukcie možné vďaka našim darcom – firmám, Ministerstvu Kultúry SR, zahraničným donorom a súkromným osobám – a vďaka množstvu odpracovaných dobrovoľníckych hodín.

Vďaka povoleniu Ministerstva vnútra SR, môže združenie Kalvársky fond realizovať verejnú zbierku za účelom revitalizácie a obnovy banskoštiavnickej Kalvárie a jej areálu.

Okrem adopcie kaplniek alebo umeleckých prvkov, môžete podporiť obnovu a údržbu kalvárie jednoducho cez našu darcovskú stránku.

Okrem týchto spôsobov, môžete obnovu Kalvárie podporiť aj:

  • Individuálnym príspevkom na č. účtu verejnej zbierky SK62 0200 0000 0035 4227 6259
  • dobrovoľným príspevkom do označených pokladničiek v areáli Kalvárie
  • kúpou trička, knižky alebo iného spomienkového predmetu na expozícii o Kalvárii v Informačnom centre pod Kalváriou alebo v expozícii v Dolnom kostole (na účel verejnej zbierky je odvedený príspevok vo výške min. 80% z ceny predmetov)
  • Venovaním 2 % dane. Potrebné formuláre si môžete stiahnuť TU
  • zaslaním darcovskej SMS s heslom „DMS KALVARIA“ na číslo 877. Cena SMS je 2 €.  Z ceny SMS je na účet verejnej zbierky odvedených 96% t.j. 1,92 €.  Viac na www.donorsforum.sk

  • Nefinančnou podporou, napr. formou zapojenia sa do dobrovoľníckych brigád, odborným poradenstvom alebo duchovnou podporou.

V prípade, že sa rozhodnete zapojiť do projektu obnovy alebo máte zaujímavý nápad ako pomôcť, prosím kontaktujte nás. Kontaktné informácie nájdete tu.

Za akúkoľvek formu pomoci Vám vopred ďakujeme.