Infocentrum Kalvária vzniklo ako odpoveď na každoročne narastajúci počet návštevníkov Kalvárie. Bolo otvorené v obnovených priestoroch staršej budovy pri prístupovej ceste neďaleko prvej kaplnky v júli 2016. Jeho súčasťou je expozícia, ktorá okrem histórie a súčasnosti Kalvárie oboznamuje aj s históriou a činnosťou jezuitov v Banskej Štiavnici, ktorým vďačíme okrem Kalvárie aj za výstavbu ďalších významných objektov v meste.  Okrem toho ponúka návštevníkom zázemie v podobe parkovania pre 24 automobilov a obchodíku, kde môžete nakúpiť turistickú i duchovnú literatúru, potešiť sa suvenírom či získať turistické informácie. Súčasťou je aj malá kinosála so zaujímavými fotografiami Kalvárie, kde beží aj krátky dokument o Kalvárii.

Po výstupe na Kalváriu sa návštevníci môžu občerstviť v Reštaurácii pod Kalváriou s veľkou záhradou s atrakciami pre najmenších (otvorená počas mesiacov máj – október).

Otváracie hodiny:

apríl – december :

denne 9.00 – 16.00 (okrem 24.-25.12.)

január – marec:

víkendy a sviatky 9.00 – 16.00

Film zo slávnostného otvorenia dňa 29.7.2016: